Годишният знак „Отговорна компания – отговорни служители” на BCause е отворен за номинации

10.01.2024 | Новини

Фондация BCause приема номинации за Годишен знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2023 година. През 2024 година ежегодното отличие за компаниите, насърчаващи ангажирането на служителите към обществено значими каузи, като част от политиката на компаниите за корпоративна социална отговорност, отбелязва 10 години от създаването си.

Отличието, създадено през 2014 година, се връчва от Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Асоциация на специалистите по устойчивост (АСУ).

Годишният знак има четири нива на отличие:

  • Знак за дарителство от работното място;
  • Бронзов знак за дарителство от работното място;
  • Сребърен знак за дарителство от работното място;
  • Златен знак за дарителство от работното място.

Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като % от общия брой служители), финансовите резултати, механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време. Решението се взема на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите формуляри.

От 2015 година организаторите на Знака връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на онлайн формуляр е до 11 февруари 2024 г. Номинациите се приемат само онлайн.

Церемонията по награждаването ще се проведе на 29 февруари 2024 г.

#ЧленовеНаБДФ