„Дарителски компас“ събра граждански организации, компании и местни лидери

13.03.2024 | Новини

Близо тридесет участници от цялата страна – представители на граждански организации, компании, учители, лидери от местни общности и представители на медии станаха част от събитието „Дарителски компас“, организирано от Български дарителски форум в споделеното пространство SoHo.

Представени бяха актуални данни от национално представително проучване на обществените нагласи към дарителството, проведено от „Алфа Рисърч“ по поръчка на Български дарителски форум. 59% от българите са правили дарения по принцип, а 52% са дарявали през последната година (2023 г.), показват данните. Огромната част от хората даряват пари – 83%, 43% са дарявали вещи или стоки, а 13% са дарили труда си като доброволци. Тези числа показват лек спад спрямо аналогично изследване на БДФ за 2022 година. „След периоди на изострена криза, каквито бяха началото на войната в Украйна и последвалата безпрецедентна бежанска вълна, която засегна и България, както и тежките наводнения в Карловско през септември 2022 г., логично – през 2023 година очаквахме известен спад на енергията и дарените финансови и материални средства от индивидуалните дарители“. Това коментира Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор на БДФ, при представянето на проучването. Традиционно през последните години хората даряват най-много за здравни, следвани от социални каузи, за бедствия и аварии, образование и закрила на животни.

Представени бяха и данни от анализ за медиите и дарителството, разработен от компанията за медиен мониторинг Perceptica по поръчка на БДФ. „Дарителство и корпоративна социална отговорност в електронните и печатни медии“ анализира отразяването в националните и регионални медии на дарителски инициативи, реализирани в цялата страна през 2023 г.

Тези два продукта, както и предходните Годишни анализи „Дарителството в България“ и Медийните анализи бяха реализирани в рамките на проекта „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, който Български дарителски форум реализира с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани – България“.

По време на събитието, заключително по проекта, който БДФ изпълнява от 2021 до март 2024 г., бяха представени няколко ключови дейности и програми, реализирани от БДФ в рамките на проекта.

С помощта на три кратки панелни дискусии с участието на специални гости от цялата страна научихме повече за следните активности:

Менторска програма за НПО

БДФ организира общо три издания на Менторската програма за НПО в рамките на проекта, които се състояха през 2022 и 2023 г. Целта на програмата беше да повиши капацитета на участващите граждански организации в областта на партньорствата с бизнеса, фондонабирането и публичните комуникации. Програмата бе отворена за участие на граждански организации от цялата страна със специален фокус върху по-малките НПО, които тепърва натрупват опит в тези области. В трите издания на Менторската програма се включиха общо 44 организации от 18 различни населени места в България, включително от много малки градове и села.

При представянето на програмата бяха поканени участници от две организации: Силвена Байракова – председател на Народно читалище „Отец Пайисий – 1893“ – Велинград и Радостина Ценова – експерт по комуникациите в Българска фондация “Биоразнообразие“, базирана в Бургас. Двете споделиха обратна връзка от участието си в програмата и изтъкнаха ценността на срещите и дискусиите с други граждански организации, които имаха възможност да споделят опит, проблеми и възможни решения. Те коментираха, че за тях са били изключително полезни освен трите полудневни онлайн обучения, също и възможността за индивидуални консултации с менторите по важни за участниците и техните организации теми, както и индивидуалната обратна връзка по подготвените домашни работи. Те коментираха, че имат голяма потребност от развитие на капацитета на екипите, особено в областта на публичните комуникации, изграждането на бранда на организацията и управлението на дигитални медии.

Училищна програма „Научи се да даряваш“

В този панел от събитието бяха представени резултатите, които програмата реализира в десетки населени места, като обучава учителите да работят с деца от 1 до 12 клас за популяризиране и изграждане на знания и умения за гражданска активност, дарителство и доброволчество. В последното издание на програмата през учебната 2023/2024 г. участват 71 учители, които работят със 76 класа (1560 деца) от 31 населени места. Над 40 представители на граждански организации и институции са гостували в училищата, за да работят с децата и да допринесат за това да се развие местната общност, в центъра на която е училището, но също така и родителите, местният бизнес и институциите.

Специални гости в представянето на резултатите от програмата „Научи се да даряваш“ бяха Лилия Рачева – учителка от ОУ „Никола Вапцаров“ – Казанлък, част от програмата от 7 години, Мария Гинева – директор на фондация „Бъдеще за децата“ – Казанлък, която работи в тясно сътрудничество с училището, Михаела Николова – учителка от 120 ОУ „Г. С. Раковски“ – София, която също е част от програмата в продължение на 7 години и Катя Василева – журналистка от БНР, която е гостувала в училище и е разговаряла с децата за това какво представлява журналистическата професия и защо е важна, а също как децата могат по-успешно да изразяват мнението си.

НПО Инфобанка

В рамките на последната панелна дискусия беше представена платформата за разпределяне на материални дарения от бизнеса към НПО – Инфобанка, която БДФ реализира в рамките на проекта. В платформата са регистрирани 170 граждански организации, читалища и научи институти от цялата страна. С помощта на НПО Инфобанка са координирани над 151 дарителски акта от различни компании, които представляват над 4100 артикула – мебели, оборудване, техника и др.

Специални гости на събитието бяха Петя Бойчева, представител на един от  най-големи дарители в НПО Инфобанката –  Глоубъл Деливъри Центъра на Hewlett Packard Enterprise (НРЕ) в България, Зорница Стоичкова – социален работник във фондация „Здраве и социално развитие“ и Юлианна Кулюкина от сдружение „Помощ за Украйна“. Представителите на бизнеса споделиха, че за тях НПО Инфобанка е изключително улесняващ инструмент за работа, който няма аналог и им помага да реализират големи по мащаб и много трудни като логистика дарения, които достигат до точните организации в цяла България. За тях е изключително важно, че те общуват само с координатора от Български дарителски форум и това ги облекчава значително и отговаря на вътрешните им процедури и изисквания.

Надарените организации пък от своя страна споделиха какви дарения са получавали до момента и как те са подкрепили тяхната дейност, както и доколко механиката по предоставяне на подкрепа чрез платформата е удобна за тях.

Проектът на БДФ „Дарителски компас за устойчиви партньорства“ приключва в края на март 2024 г. Това беше заключителното събитие по проекта, което обобщи неговите резултати и да даде възможност на участниците от различни заинтересовани групи да споделят своя опит и обратна връзка.