ТСА обяви конкурс „Всеки ден в детската градина уча и играя“

10.03.2023 | Новини

Конкурсът за малки проекти „Всеки ден в детската градина уча и играя“ е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – (РЕЙН България), която се координира от фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) вече пета година.

За втора поредна година Тръстът кани НПО да заявят своя интерес към реализиране на информационни срещи за родители от ромска общност с цел запознаване с важното значение на редовното посещение на детска градина за бъдещите образователни постижения на децата и с цел подпомагане изграждането на доверителна връзка между родителите, учителите и възпитателите, както и образователните медиатори. Срокът за кандидатстване е 22 март 2023 г. С предимство ще са НПО, които имат опит в работата с ромска общност и работят в добро сътрудничество с детски градини, които разполагат с образователни медиатори.

Ще бъдат финансирани 6 проекта, като индикативната сума на всеки малък грант е 7 500 лева. Размерът на гранта се определя в зависимост от броя на родителите, предложени за включване от кандидатстващата организация, като техният брой не може да бъде по-малък от 50 души за всяка сесия, както и от броя детски градини (една или повече).

През 2022 г. ТСА успешно пилотира информационните сесии с подкрепа на 6 организации партньори от страната. Резултатите от обратни връзки от родители, участвали в сесиите, показаха висока степен на удовлетвореност и лични възприятия за повишени знания за важността от редовното посещение на детска градина. Интерактивният характер на сесиите е оценен високо от родителите, както и от представителите на детските градини и общността.

През 2023 г. фондацията предвижда да обобщи натрупания до момента опит в прилагане на информационните сесии, като публикува наръчник със скриптовете и насоки за провеждане на информационните сесии. Той ще има за цел да повиши информираността на родителите за важното значение на редовното посещение на детска градина за изграждане на важни умения у децата в подкрепа на тяхната училищна готовност.

Времева рамка на конкурса:

  • Краен срок за подаване на формуляра за кандидатстване – 22 март 2023;
  • Информиране на одобрените кандидати – 31 март 2023;
  • Сключване на договор за финансиране с одобрените НПО – 15 април 2023;
  • Провеждане на информационните сесиите с родители – април 2023 – юни 2023.

Необходимите документи и повече детайли за процеса по кандидатстване можете да намерите на страницата на ТСА.

#ЧленовеНаБДФ