Шест организации са на финала на ПРОМЯНАТА

19.07.2023 | Новини

Шест организации ще се включват в „Програмата за растеж“ на юбилейното десето издание на ПРОМЯНАТА – инициатива на Нова Броудкастинг Груп в партньорство с фондация Reach for Change България. Тазгодишният формат на конкурса празнува постиженията на общността и е посветен на социалните предприемачи, получили подкрепа от програмата от 2014 г. досега.

Експертно жури определи 14 организации, които преминаха в следващия кръг на ПРОМЯНАТА – събеседване с представители на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change България. Процесът на селекция до момента бе силно предизвикателен, тъй като всички кандидати са утвърдени организации, които имат доказан социален ефект и работят мотивирано за подобряване на условията за живот и развитие на децата и младежите в България. Тематичните направления на финалистите покриват разнообразни направления – образование, медийна грамотност, човешки права, превенция на бедност и социално изключване и достъп до услуги.

Избраните шест организации, които преминават напред, са: Книговище, Дневникът на мама и татко, Сингъл Степ, ПараКидс, Оле Мале и Сдружение „Конна Терапия“.

Онлайн платформата Книговище, която насърчава четенето сред деца чрез игрови модели, основава първата информационна медия за подрастващите – ВИЖТЕ. Новата платформа на организацията, която бе финалист в ПРОМЯНАТА през 2019 г. предоставя на достъпен език новини за актуалните събития в обществото и науката, за гражданските процеси и демокрацията, възпитава критичното мислене и медийна грамотност.

Участникът в Акселератора (интензивна обучителна и консултативна програма) на ПРОМЯНАТА 2018 г. Дневникът на мама и татко създава модел в подкрепа на ефективните родителски практики по наблюдение и насърчаване на детското развитие и се стреми да подобри сътрудничеството между родители и специалисти в първата година на детето. Социалният предприемач днес има за цел разработването на персонализиран електронен дневник с всички важни моменти от този житейски етап.

Организацията Сингъл степ работи за подпомагане и овластяване на ЛГБТИ младежите чрез предоставяне на комплексна психологическа, здравна, правна и кариерна подкрепа. Социалното предприятие на финалиста от четвъртото издание на ПРОМЯНАТА осигурява финансова устойчивост, дава поле за всестранна изява на младежите от общността и развива нови партньорства, които се борят със стигмата по темата.

Победителят в ПРОМЯНАТА през 2017 г. ПараКидс се посвещава на създаването на възможности за адаптиран спорт за деца със специални нужди. С участието си тази година създателите целят развиването на франчайз в цялата страна, която да следва и прилага вече изградената методика и принципи, осигурявайки достъпен спорт, среда и възможности за участие в предварително изготвен годишен календар от адаптирани спортни събития.

Оле Мале подкрепя майки на деца с увреждания, като им осигурява достъп до трудовия пазар и им дава възможност за производство и продажба на артикули, които са създадени от тях. С участието в програмата тази година победителят в ПРОМЯНАТА 2018 г. цели разширяване, като планира да започне работа с повече хора и да включи представители от други уязвими групи с шанс да разгърнат своя потенциал.

Финалистът от първото издание на ПРОМЯНАТА – сдружение „Конна терапия“ от години подкрепя деца със специфични нужди и техните семейства. Днес има амбицията да разшири обхвата на работата си, като се посвети на развитието на вид терапия с коне в страната и предложи обучение на специалисти чрез партньорство с болница за рехабилитация, съвместно с Чешката асоциация по терапевтична езда (CEFTA).

Юбилейното издание на ПРОМЯНАТА ще предостави на тези шест организации интензивна менторска подкрепа, консултации от експерти, възможност за работа в мрежа, както и рекламна кампания в периода между септември и декември. В началото на декември ще се проведе финалният етап на селекция – представяне на предприемачите пред детско и възрастно жури, което ще определи тримата финалисти в юбилейното издание – големият победител ще получи финансова подкрепа в размер на 50 000 лв. нецелеви грант и двамата подгласници, които ще могат да се възползват от рекламна кампания на стойност 30 000 лв. в каналите на Нова Броудкастинг Груп.

#ЧленовеНаБДФ