Фондация „Промяната“

Фондации, членове на Български дарителски форум

Reach for Change e международна фондация, която има представителство в още 17 държави от Европа, Азия и Африка. Мисията на фондацията е да открие изключителни социални предприемачи и да им помогне да развият иновации, които да подобряват живота на децата в голям мащаб.

В България Reach for Change оперира от 2014 г., когато започва да организира в партньорство с Нова Броудкастинг Груп ежегодния конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА. Той помага на децата в България не чрез еднократни акции, а чрез систематична подкрепа за социални проекти. Селектираните в конкурса социални предприемачи стават част от Инкубатора на ПРОМЯНАТА за период от поне една година, в която получават подкрепа под формата на първоначално финансиране, бизнес обучения, менторство, медийна подкрепа и достъп до мрежа от социални предприемачи в България и чужбина.

Сред подкрепените в Инкубатора са някои от най-успешните примери за социално предприемачество в България като Враца Софтуер Общество. За четирите години от началото на инициативата подкрепените в Инкубатора социални предприемачи са помогнали на почти 36 000 деца и младежи от над 120 населени места в България.

Reach for Change България партнира на ING BANK, клон България, в инициативата Social Innovation Fund. Фондът подкрепя социални предприемачи чрез финансови грантове и менторска подкрепа.

Фондацията организира ежегодно и Академия за социални предприемачи от 2016 година насам. Академията е интензивна обучителна програма, която предлага практически знания, инструменти и контакти за хора, които искат да стартират свой собствен социален бизнес.

Повече за дейностите нa Reach for Change в България можете да научите на сайта на организацията.