Вие питате, ние отговаряме #15: Как НПО може да развива стопанска дейност?

23.03.2023 | Полезни насоки

Вие питате: Здравейте, ние сме сдружение, което работи в областта на образованието и културата и се интересуваме от възможността да развиваме стопанска дейност, но не знаем дали е възможно и дали е подходящо за нас. Бихте ли ни посъветвали?

Ние отговаряме: Развиването на стопанска дейност, включително производството и продажбата на стоки, както и предоставянето на услуги, са възможност, която е предвидена в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това е чудесен начин да разнообразите източниците си на приходи и да осигурите допълнителен финансов ресурс за осъществяването на вашата основна дейност в изпълнение на мисията на организацията.

Специфичното при стопанската дейност на НПО е, че приходите, които се генерират от продажбата на стоки и услуги, се инвестират обратно за покриване на присъщи административни или оперативни разходи на организацията, с което тя обезпечава възможността да продължава да изпълнява основната си нестопанска дейност.

Приходите от продажбата на стоки и услуги не могат да се разпределят като печалба сред членовете на сдружението или управителните органи на организацията.

Също така стопанската дейност трябва да е допълнителна и свързана с предмета на основната дейност на НПО-то. Т.е. ако вашата мисия е свързана с развитието на културата и образованието, вие можете да предлагате образователни услуги – платени обучения, специфични консултации, разработване на учебни програми, методики и пр. Продажбата на хранителни продукти например, не би била свързана с основната ви дейност и мисия.

Подробна информация по темата за това какви са специфичните изисквания за развиване на стопанска дейност от НПО, можете да намерите в книгата „Стопанска дейност на юридическите лица с нестопанска цел: Въпроси и отговори“ на Българския център за нестопанско право. Това е организацията, която разполага с най-голяма експертиза в областта и чиито приоритет на работа е благосъстоянието на гражданските организации, които са двигателят на всяко проспериращо гражданско общество.

Какво представлява стопанската дейност на НПО и каква е ползата от нея, можете да прочетете по-накратко в статия в НПО портала, отново разработена от Българския център за нестопанско право. Допълнителна информация вижте и ТУК.

Каква стопанска дейност развиват гражданските организации и как да намерим подходящи за нас сфери, продукти и услуги? Ето някои примери за стопанска дейност, чрез които се генерират приходи за НПО:

  • Bon Appétit кетъринг на фондация „Светът на Мария“ – социално предприятие, което осигурява обучение и трудова заетост на млади хора с интелектуални затруднения. В обслужването на кетъринга се включват и хора от Дневния център на „Светът на Мария“, които имат желание да бъдат полезни и да овладяват нови трудови умения. Част от тях работят почасово в различни заведения и ресторанти. Храните, който се приготвят, се предлагат като кетъринг услуга за различни събития и бизнес мероприятия, като приходите се връщат обратно за подпомагане на дейностите на фондацията.
  • Онлайн магазин на Българска Фондация Биоразнообразие с продукти, произведени в защитени територии, Натура 2000 зони, чрез разумно ползване на природните ресурси и др. С покупката на тези продукти, вие подкрепяте работата на БФБ за опазване на редки видове и застрашени места, екологично образование, устойчив туризъм.
  • Социални работилници КаритАрт на Каритас София са в подкрепа на жени и деца в неравностойно положение, които заедно с изработват картички, значки и висококачествени глинени изделия, изделия от кожа, прежда и текстил.

Чрез закупуването на тези ръчно изработени продукти клиентите подкрепят хора в нужда и техните семейства, които имат ограничен достъп до пазара на труда. Така те изграждат и доразвиват лични и социални си умения, придобиват увереност и се чувстват пълноценни.

Така че, по отношение на вашия въпрос, нашият съвет е: проучете нормативните изисквания, а след това обмислете внимателно каква точно да бъде стопанската ви дейност и как може да допълва и обогатява основната ви работа в полза на обществото и заинтересованите групи, с които работите.

Изберете дейности, които са ви присъщи и които вършите най-добре, тъй като на пазара ще срещнете конкуренти и вашите продукти и услуги трябва да отговарят на търсенето и изискванията на потенциалните клиенти.

Направете прецизен разчет на необходимите ресурси за стартиране на стопанската дейност – човешкият ресурс от вашия екип, който ще бъде ангажиран при създаването и след това в поддържането й, но също така и финансовия ресурс за реализацията й.

Например в двата първи примера по-горе виждаме, че фондация „Светът на Мария“ е трябвало, за да започне да развива кетъринг услугата си, да инвестира в оборудването на професионална кухня, наемането на двама професионални готвачи, които да ръководят процеса и да бъдат ментори на ангажираните в социалното предприятие млади хора с интелектуални затруднения. След това услугата за кетъринг трябва да се маркетира – т.е. хората да научат за нея и да се привлекат достатъчно на брой клиенти, които да правят поръчки.

При онлайн магазина с продукти с кауза на Българска фондация Биоразнообразие е било необходимо да се инвестира в създаването на платформата на онлайн магазина, да се разработят и брандират съответните продукти, да се осигури доставката и склада им, а някой от екипа на фондацията да обслужва поръчките от магазина ежедневно и да отговаря на въпросите и заявките на купувачите.

Правейки си подробен Бизнес план, вие ще можете да оцените дали имате капацитет и готовност да стартирате и осъществявате стопанска дейност и дали инвестирането в нея ще ви донесе достатъчно приходи, които да надхвърлят първоначалните разходи, както и дали се очаква да имате и други ползи.

Не забравяйте, че стопанската дейност на НПО е като всеки друг бизнес по отношение на пазарното си представяне – т.е. вие трябва да се грижите за продажбите, маркетинга, ценообразуването, оперативната организация и да предоставяте качествена и конкурентна услуга или продукти, които хората да предпочетат пред другите подобни на пазара.

Ако желаете да развиете своя капацитет в областта на социалното предприемачество и преди да поемете риска да го стартирате, прецените, че е добре да преминете обучение, можете да се запознайте с няколко програми, организирани от емблематични организации в подкрепа на НПО:

  • Център Ринкър на фондация BCause – Прилага и развива програми за социални предприятия. Центърът има своя методика за структурирани обучения за социални и традиционни предприемачи и е един от малкото в България, които финансират безвъзмездно старта на бизнес проекти. В последните години акселераторските програми на “Ринкър” получиха подкрепата на БАКБ, Фондация Сити и Филип Морис България. За 7 г. екипът на Центъра е работил с над 900 бизнес проекта. През предприемаческите програми на “Ринкър” са преминали над 230 екипа, а 35 от тях са финансирани с общо над 435 000 лв.
  • Българският център за нестопанско право развива своя програма „Предприемачество за нестопански организации“ и провежда различни обучения и менторски програми в тази област. В момента тече 13-ото издание на LET’S GO: Програма за предприемачество за НПО. Това е интензивна 3-месечна програма, която се провежда онлайн и на живо в периода март – май 2023 г. И тази година БЦНП са подготвили поредица от обучения и менторски срещи (онлайн), които да подкрепят граждански организации да стартират свързана с мисията си стопанска дейност. На участниците, които я завършат се предоставя уникалната възможност да представят своите бизнес идеи пред жури в ежегодния конкурс „Най-добър бизнес план на НПО“. Тази година той ще разпредели общ награден фонд от 30 000 лева под формата на инвестиции в бизнес плановете с най-голям потенциал за развитие.
  • Ако работите в сферата на подобряване на живота на децата в България, можете да кандидатствате и за ежегодния конкурс ПРОМЯНАТА на Фондация Reach for Change. От 2014 г. насам те откриват мотивирани социални предприемачи и им помагат да осъществят своите идеи на практика като финансират най-добрите. Те имат шанс да преминат и през обучителен Инкубатор, за да подобрят своя бизнес план. Деветте издания на инициативата до момента са дали шанс на 95 организации да развият своите идеи и да подкрепят над 200 000 деца и младежи от цяла България.

Ако решите да се заемете с осъществяването на стопанска дейност, планирайте внимателно и преценете наличните ви ресурси. Не забравяйте да следвате вашите основни цели и мисия. Пожелаваме ви успех!