Два български проекта ще получат финансиране чрез проекта “Call for Education – България и Румъния” на фондация УниКредит

05.06.2023 | Новини

Сдружение “Образование без раници” с проекта “По-успешни по математика с Кан Академия в прогимназия” и младежка фондация “Арете”- България с проекта “Uni Youth – Насърчаване на възможности за високи постижения в образованието на ученици от ромски произход” са двата проекта, които ще получат финансиране в рамките на първото издание на програмата “Call for Education – България и Румъния”. Тя се осъществява от Фондация УниКредит в сътрудничество с УниКредит Булбанк и УниКредит Банк Румъния, като общият размер на финансиране за двете страни е в размер на  500 000 евро.

С тази инициатива фондацията ангажира местните банки от групата на УниКредит в намирането и подкрепата на проекти, посветени на преодоляването на неравнопоставеността в образованието в България и Румъния, на организации с нестопанска цел в полза на ученици в начална, прогимназиална и гимназиална възраст, с основни акценти:

  • Справяне с преждевременното напускане на училище;
  • Продължаване на образованието в университет;
  • Придобиване на нужните умения за навлизане на пазара на труда;

Теодора Петкова, директор за Източна Европа на УниКредит, коментира: “Образованието дава сила на децата да преодоляват предизвикателствата, насърчава креативността им, критичното мислене и уменията им за решаване на проблеми. То изгражда емпатия, толерантност и уважение и формира децата като личности, които са готови да допринасят за обществото. Като даваме приоритет на образованието чрез мисията на Фондация УниКредит, инвестираме в благополучието на децата и им помагаме да станат устойчиви, реализирани личности, които могат да създадат по-добър свят за всички. Дълбоко благодарна съм на всички организации, които представиха своите проекти в Call for Education – България и Румъния. В тези организации виждам наши благородни съюзници в общата ни цел да допринесем за мирно, предприемчиво и проспериращо бъдеще на Европа.”

“Вдъхновени от мисията на Фондация УниКредит да подкрепяме и да създаваме възможности за растеж и за най-уязвимите, сме щастливи, че два толкова значими проекта за обществото ни, ще бъдат подпомогнати с инициативата Call for Education – България и Румъния. Вярваме, че заедно ще помогнем на много деца да получат по-добър шанс за бъдеще, равни възможности за отлично образование и личностна реализация”, добавя Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

#ЧленовеНаБДФ