Близо 5.5 милиона лева ще инвестира ЕК в гражданския сектор у нас

14.03.2023 | Новини

Близо 5.5 милиона лева ще се инвестират в устойчивостта на гражданските организации в рамките на тригодишна партньорска инициатива на Български фонд за жените (БФЖ), Български център за нестопанско право (БЦНП) и Фондация Impact Drive (IDF). Средствата са предоставени от Европейската комисия. Целта е укрепване и развитие на неправителствения сектор чрез стратегическо и дългосрочно финансиране и изграждане на капацитет, разработени на база проучвания на специфичните нужди на малките и местни неправителствени организации в България, които работят за социална промяна, отстояват човешките права, демокрацията, върховенството на закона и европейските ценности.

3,217,340 лв. или близо 60% от общата стойност на инициативата ще бъдат директно инвестирани в организациите и развиваните от тях дейности чрез три финансови механизма, в които всяка организация може да кандидатства за общо максимум 117,000 лв. (60,000 евро).

В края на месец април 2023 г. предстои обявяването на нов конкурс по програма „Мисия: Възможна“ – единствената донорска програма в България, която предоставя гъвкаво и свободно от рестрикции финансиране за административните нужди и организационното развитие на НПО (т.нар. core funding) с продължителност до 24 месеца. То е ключово за устойчивостта и развитието на организациите, защото им позволява да планират стратегически и дългосрочно и да се фокусират върху постигането на мисията и целите си.

В началото на юни 2023 г. ще бъде анонсирана и целогодишно достъпната програма „Отворени възможности“, в която организациите ще могат да кандидатстват, без да се съревновават помежду си, за спешно финансиране за справяне с непредвидени външни фактори и кризи, проблеми със сигурността или нововъзникнали възможности за застъпничество, които изискват незабавна реакция, както и за участия в събития и международно сътрудничество.

През 2024 г. ще бъде отворена още една програма – “Ценности”, която ще финансира проекти на организации, насочени към отстояването на правата на човека и равнопоставеността между половете, утвърждаване на върховенството на закона, демокрацията и европейските ценности, и към противодействие на свиването на пространството за гражданска активност.

1,025,168 лв. или близо 20% от общия бюджет на инициативата ще бъдат инвестирани в специални програми за изграждане и / или повишаване на капацитета на организациите в България, разработени от доказаните експерти – Български център за нестопанско право и фондация Impact Drive. Инициативата ще подкрепи усилията на сектора за взаимодействие с държавната и местната администрация при защита на конкретни граждански каузи, ще позволи на финансираните организации да постигнат по-високо ниво на институционална и финансова независимост и да развият организационна култура за стратегическо планиране на дейността си, както и капацитет за привличане на повече и диверсифицирани по вид финансови ресурси.

Повече за проекта и ролята на партниращите организации можете да прочетете на сайта на БФЖ.

#ЧленовеНаБДФ