БДФ проведе годишното си Общо събрание

29.06.2023 | Новини

На 27 юни 2023 г. в залата за събития SoHall на ул. „Искър“ № 4 в София се проведе годишното Общо събрание на сдружение Български дарителски форум.

Изпълнителният директор на БДФ Теодора Бакърджиева откри събранието с благодарност към всички участници, членове на БДФ и специална признателност към Управителния съвет, който работи изключително активно и отдадено заедно с екипа на БДФ за постигане на мисията и целите на организацията.

Дневният ред на Общото събрание включваше отчет за предходната 2022 г. – по дейности и финансов отчет, както и очертаване на приоритетите и бюджета на БДФ за 2023 г.

Сред акцентите за 2022 г. бяха отчетени следните дейности и инициативи: участие в четири експертни групи и съвети, като акцент беше работата за подобряване на взаимодействието между институциите и гражданския сектор чрез активно участие на БДФ в Съвета за развитие на гражданското общество. Провеждане на Менторска програма за НПО, насочена към повишаване капацитета и уменията за привличане и управление на дарителски ресурси, развитие на НПО Инфобанка – база данни за актуални нужди на НПО, чрез която компании предоставят ресурси на легитимни организации в цялата страна. БДФ организира и събития и тематични срещи, популяризиращи дарителството, сред които и събитието „Как дарява бизнесът в България“. Организирана бе информационна кампания, изразяваща признателност към индивидуалните дарители с посланието „Даряваш анонимно. Благодарим ти публично“, която достигна до повече от 1 милион души чрез публикации и видео в социалните медии и реклами в столичното метро и спирки на градския транспорт. В края на 2022 г. бе проведена и имиджова кампания за привличане на нови членове на БДФ. Ключовото събитие от ежегодния календар на БДФ – церемонията по отличаване на компаниите в конкурса на БДФ „Корпоративен дарител“, се проведе за 17-а поредна година. Представени бяха и резултатите от училищната програма на БДФ „Научи се да даряваш“, която привлече 45 нови учители и в която участваха общо 61 учители през учебната 2022/23 г. DMS платформата Единен дарителски номер регистрира висок ръст дарени средства – над 2.4 млн. лв. за 227 кампании, както и ръст в редовното дарителство, което през 2022 г. включва над 22 000 редовни дарители с SMS абонамент.

Можете да видите тук пълния Годишен доклад за дейността на БДФ за 2022 г.