БДФ кани граждански организации да се включат в Менторска програма за НПО

23.03.2023 | Новини

Български дарителски форум има удоволствието да покани граждански организации от цялата страна да се включат във второто издание на „Менторска програма за НПО“.

Нейната цел е да помогне за повишаването на капацитета на гражданските организации за успешно представяне на техните каузи и привличане на партньори. Темите, които ще обсъждаме по време на обученията, ще бъдат: дарителската среда в България, основни стъпки в набирането на средства, създаване на ефективни партньорства и подобряване на уменията за публични комуникации.

През следващите три месеца ще работим заедно с организациите, които се включат в програмата, като ще организираме три онлайн работилници – обучителни срещи и поредица от индивидуални менторски консултации за екипите на НПО по въпроси и проблеми, които са важни за тях. Обученията ще бъдат с продължителност 3 часа и ще се състоят онлайн в платформата Zoom. Индивидуалните срещи са в рамките на 1 час и отново се провеждат онлайн – по заявка на организациите.

Това е графикът на предстоящите срещи от Менторската програма:

  • 6 април 2023 г. – Среща 1 – Тема: „Дарителството: среда и практики. Профил и мотивация на дарителите“
  • 11 май 2023 г. – Среща 2 – Тема: „Стъпки при планиране на фондонабираща кампания. Как да набираме по-успешно средства?“
  • 8 юни 2023 г. – Среща 3 – Тема: „Маркетинг и каузи: публичен образ и дигитални комуникации“
  • Индивидуални менторски консултации, които ще насрочим допълнително в удобно за вас време.

 

Това е второто издание на Менторската програма за НПО на БДФ. Между септември и декември миналата година направихме първия цикъл и в него се включиха девет организации от цялата страна.

Ето някои от обратните връзки на участниците:

„Бих препоръчала Менторската програма за НПО на колеги, защото дава материал за самоанализ и преосмисляне на начина на работа.“

 

 „Менторската програма беше изключително полезна за целия ни екип. Информацията беше поднесена структурирано и ни припомни както базови принципи при организирането на дарителски кампании и комуникацията с потенциални корпоративни дарители, така и важни за комуникацията и конструирането на имиджа на организацията акценти. Поставените теми бяха значими и провокираха разговори в самия екип, като преосмислихме следващите стъпки в нашите дарителски кампании и приоритети в комуникацията, както и отношенията ни с медиите“.

 

 „Най-полезни ни бяха индивидуалните консултации, защото най-вече ни показаха в каква посока да действаме. Особено ценно беше наученото в сферата на дигиталните комуникации.“

 

„Категорично мога да кажа, че придобихме нови знания. А за компетенции и умения – времето и резултатите от работата ни ще покажат“.

 

„Бих препоръчала програмата, защото е полезна за работата ни. Програмата се води от изключителни професионалисти, които споделиха ценна информация и опит.“

Ако проявявате интерес за включване в програмата, моля, попълнете кратък онлайн въпросник, който ще ви отнеме между 6 и 8 минути, за да ни насочите за темите, които са най-важни за вас. Срокът за попълване на анкетата и потвърждаване на участие в програмата е до 30 март 2023 г.

„Менторската програма за НПО“ е безплатна и отворена за граждански организации от цялата страна. Тя се организира от Български дарителски форум в рамките на проект “Дарителски компас за устойчиви партньорства”, подкрепен от Фонд “Активни граждани”.