9 граждански организации се включиха в Менторската програма на БДФ

22.11.2022 | Новини

През септември Български дарителски форум стартира Менторска програма за НПО, чиято цел е повишаване на капацитета на гражданските организации и развиване на уменията им за набиране на средства за техните каузи, публични комуникации и създаване на нови и устойчиви партньорства.

В рамките на програмата ще бъдат обучени и подкрепени 3 групи от по 10 организации или общо 30 НПО. В продължение на 6 месеца ще се работи с всяка отделна група от по 10 организации, като те ще бъдат включени в онлайн работилници/ обучения и ще имат възможност да получат индивидуални менторски консултации по конкретни теми, важни за тях.

В първия цикъл на програмата се включиха девет организации: Българска фондация „Биоразнообразие“, Фондация „Ви Арт“ – Пазарджик, Сдружение „Зелена Странджа“ – Бургас, Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“, Сдружение „Млад планинар“ – Петрич, Фондация „Гея“ – Варна, Сдружение „Вазовци“ – Вършец, НЧ „Отец Паисий – 1983“ – Велинград и фондация „Помощ за Украйна“.

В рамките на Менторската програма бяха проведени три онлайн обучения на следните теми:

  • Дарителството: среда и практики. Профил и мотивация на дарителите“, осъществено на 13 септември;
  • Основни стъпки при планиране на фондонабираща кампания. Как да набираме по-успешно средства?“, проведено на 18 октомври;
  • Маркетинг и каузи: публичен образ и дигитални комуникации“, проведено на 15 ноември.

След всяка обучителна среща участниците получаваха допълнителни материали и записи от проведените в платформата Zoom обучения, така че да могат да споделят знанието от Менторската програма и с други членове на своите екипи. След всяко обучение беше поставена и задача за самостоятелна домашна работа, по която участниците получаваха обратна връзка и препоръки от обучителите от БДФ.

В трите обучения се включиха освен членове на екипа на БДФ и специални гости – експерти и хора с опит по съответната тема. Гостуващи лектори в трите обучения бяха Десислава Рангелова – експерт с дългогодишен опит в КСО политиките, работила в Telus International, Lidl и Kaufland; Николинка Стойкова – старши КСО експерт в Telus International и Юлия Георгиева от „Розовата къща“ – място, което работи в подкрепа на наркозависими.

В рамките на програмата се проведоха и поредица от индивидуални консултации, заявени от организациите участници в програмата. Те бяха посветени на конкретни казуси, които те имат в работата си. В тези индивидуални менторски срещи екипите на обучаваните организации повдигнаха проблеми, пред които са изправени и за които търсят решения, както и потърсиха съвети и обратна връзка за казуси, свързани с фондонабирането, стратегическото планиране, управлението на проекти, работата с медии, управление на предизвикателни партньорства и други. Индивидуалните консултации за участващите в програмата организации продължават до края на 2022 г. по тяхна заявка.

„Менторската програма за НПО“ се осъществява от екипа на Български дарителски форум в рамките на проекта “Дарителски компас за устойчиви партньорства”, подкрепен от Фонд “Активни граждани”.