180 учители преминаха успешно обучителната програма „Код: Бъдеще“

07.08.2023 | Новини

Общо 180 български учители от 71 населени места повишиха своите дигитални умения в рамките на безплатната обучителната програма „Код: Бъдеще“. Присъствената част от обучението се състоя в 5 града в страната, като в допълнение включваше 4 онлайн сесии, занимания за самоподготовка и изготвяне на проекти.

„Код: Бъдеще“ е по инициатива на Nexo, образователната платформа MindHub и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ), създадена в отговор на нуждите на съвременното българско образование. Мисията на инициаторите в тази съвместна кауза е да повишат качеството на образованието в България и да спомогнат за решаването на един от наболелите проблеми у нас.

Програмата е одобрена и акредитирана от МОН, за усвояване основи на програмирането, подобряване на уменията за работа с компютър и онлайн платформи. Включва серия от професионални семинари и практически обучения, разработени от международни специалисти в областта на високите технологии. Програмата полага основите на ключови умения в дигитална среда, сред които: програмиране, дизайн мислене и интегриране на STEM обучение, фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика.

Успешно завършилите програмата получиха официален сертификат, както и три квалификационни кредита от МОН. Придобитите нови знания и умения ще бъдат приложени в 637 урока и ще повлияят обучителния процес на 13 625 ученици в клас.

Над 80 % от преминалите програмата оценяват с най-висока оценка удовлетвореността от обучението (по скалата от 1-5), а близо 70 % отново дават оценка 5 за удовлетвореността на учебното съдържание.

Мина Иванова Чавдарова – Варна, учител от СУ „Гео Милев“ – „Интересно и полезно предизвикателство за мен беше да бъда в ролята на ученик и на практика да решавам и работя по проект с останалите преподаватели.“

Зоя Симонова – Старши начален учител, месторабота: ОУ ”Яне Сандански”, гр. Пловдив – „За мен обучението по програма „Код: Бъдеще“ беше изключително полезно! Допринесе за повишаване на дигиталните ми умения като учител в 1.- 4. клас и за овладяване на нови знания и умения, свързани с дигиталните технологии. Научих много нова информация относно програмирането, СТЕМ проектите, Дизайн мисленето, ПБО, въпреки опита, който имам. Човек се учи непрекъснато!“.

Още информация за програма „Код:Бъдеще“ можете да откриете на сайта на фондацията.

#ЧленовеНаБДФ