Вие питате, ние отговаряме #16: Как да намеря спонсори за нашето събитие?

27.04.2023 | Полезни насоки

Въпрос: Нашата гражданска организация има нужда от подкрепа за различни събития, обвързани с кауза, но не сме сигурни как да търсим и намираме точния спонсор?

Отговор: Много често гражданските организациите организират събития, за да наберат средства, да популяризират сред нови аудитории проблемите, на които търсят решение, да отбележат значим успех в своята работа и така да направят по-разпознаваема своята организация. Освен добро планиране, всяко събитие изисква допълнителни финансови ресурси, което често затруднява организациите. Затова е изключително важно в началната фаза по планиране на вашето събитие да помислите какви ресурси са необходими и как можете да ги осигурите.

Привличането на частен ресурс винаги е предизвикателство. Процесът за намиране на спонсори за събитие е в някаква степен подобен на този при работа с дарители, но има своите специфики, които е важно да знаете и предвидите вземете предвид още при планиране на конкретното събитие. Спонсорската подкрепа може да бъде финансова, но и нефинансова – под формата на продукти, услуги (за изработка на материали, отдаване на помещение за събитието и др.), доброволен труд. За компаниите е по-лесно да предоставят нефинансова помощ, затова търсете финансова подкрепа за тези нужди, които е невъзможно да обезпечите по друг начин. Понякога организациите се притесняват да търсят спонсори или подценяват допълнителната стойност от привличането им. Ползата за едно събитие с кауза, което е получило спонсорска подкрепа, е в много посоки. Разбира се, на първо място е директният принос към бюджета. Спонсорството ще намали финансовата тежест при организирането на събитието и ще позволи спестените средства да бъдат насочени към директната ви работа, свързана с каузата за която работите. Брандът, който застава зад вашето събитие, ще допринесе за повишаване популярността на вашето НПО и доверието към него и ще затвърди вашата репутация на надежден партньор. Спонсорът често комуникира своята подкрепа и така вашата кауза и организация могат да достигнат до нова, по-широка аудитория – клиентите на бранда, неговите партньори, служители. Накрая, но не на последно място, това със сигурност ще улесни и работата ви по привличане на спонсори при организиране на следващо събитие.

В процеса по търсене на спонсори обичайно се преминава през следните стъпки:

  1. Идентифициране на потенциални спонсори
  2. Създаване на спонсорски пакети
  3. Свързване с партньорите и последваща комуникация
  4. Благодарности след събитието

Идентифициране на потенциални спонсори

Познаването на корпоративните ценности, дарителските практики и социалноотговорните инициативи на една компания е добра отправна точка в идентифицирането на потенциални спонсори и ще ви бъде от голяма полза при изготвянето на предложенията за партньорство. Важно е да знаете и кои компании вече са подкрепяли събития с кауза, близка до вашата. Това ще бъде знак, че те имат отношение към проблема и областта, в която работите, припознават ги като важни и виждат потенциалните ползи за техния бизнес чрез подкрепата на събития с такава кауза. Не подценявайте местните бизнеси, колкото и малки да са те. Компаниите, които работят във вашето населено място, са най-заинтересовани от позиционирането на своя бранд сред местните общности, особено ако сферата на техния бизнес има отношение към каузата, за която работите. Често, в търсене на нови спонсори и партньори, забравяме да се огледаме и да потърсим идеи и съвет в тази посока от настоящите си партньори, дарители, доброволци. Освен че има реален шанс да получим добри предложения, много е вероятно хората, които ги дадат, да имат контакт или идея как можем да се свържем с подходящите хора в съответните компании, което ще ни спести много време и усилия.

Създаване на спонсорски пакети

Обичайно подкрепата, която търсим за реализиране на едно събитие с кауза, има различна стойност и трябва да носи ползи за спонсорите. Всичко това намира израз в спонсорските пакети, които указват какво конкретно ще получи съответният спонсор в замяна на предоставената подкрепа. Възможностите в тази посока са много и са свързани с естеството на събитието, неговия формат, мащаб, съдържание и аудитория. Колкото по-голям е приносът на спонсора, толкова повече трябва да са ползите.

Те могат да са: поставяне на логото на някои или всички комуникационни материали, свързани със събитието, възможност за реклама на продукти и раздаване на промоционални материали по време на събитието, поставяне на банери, споменаване на спонсорите, безплатен достъп и т.н. Бъдете конкретни и изчерпателни, но не прекалявайте с изброяването на опциите, защото спонсорите могат да се „изгубят“. Помислете какво можете да предложите ексклузивно на най-големите спонсори – като преживяване, популяризиране и т.н. Отвъд конкретните ползи, обаче, не забравяйте да подчертаете приноса на спонсорите за каузата и организацията отвъд конкретното събитие, защото това ще донесе по-голямо удовлетворение и чувство на ангажираност.

Свързване с партньорите и последваща комуникация

Изпращането на масов общ имейл до база данни с контакти не е най-добрият начин да достигнете до потенциални спонсори. Напротив, той може да има обратен ефект. В тази стъпка от търсенето на спонсори трябва да бъдете креативни, да отделите нужното време, да потърсите правилните хора и да изпратите правилното послание, за да се отличите и привлечете вниманието на хората, които ежедневно получават запитвания за подкрепа от различни каузи и организации. Изберете правилния момент (нека той е максимално отдалечен от датата на провеждане на събитието и по възможност в периода, в който компанията планира разходите си за следващ период) и изпратете предложението си достатъчно рано, за да могат компаниите да го обсъдят. Колкото и да е гъвкав и заинтересован от някаква кауза един бизнес, той обичайно не взима решение за спонсорство бързо, спонтанно и по всяко време на годината (което е възможно за малките бизнеси).

Благодарности по време и след събитието

Организациите, които често правят събития в подкрепа на своите каузи знаят, че работата по събитието не свършва с неговия край. Едно от най-важните неща, които не бива да пропускаме, е да отдадем нужното внимание на нашите спонсори.   На първо място – поканете максимално широк кръг от представители на компанията спонсор на вашето събитие. Дайте им специални покани, място в ложата, малък подарък – и въобще, погрижете се за незабравимото им преживяване. Благодарете им от сцената. Ако спонсорът ви е много специален или е обвързан с вашата кауза, дайте възможност на изпълнителния директор да произнесе специално слово на откриването на събитието или предложете на компанията възможност за техен щанд, презентация или раздаване на безплатни продукти.  Благодарственото писмо е важна част от отношенията със спонсорите. Отвъд бизнес ползите, партньорството между кауза и компания е и ценностен избор.  Всеки привлечен спонсор е потенциален дарител за вашата кауза. В случай, че успеете да управлявате отношенията си с него по прозрачен и етичен начин и организирате успешно и видимо събитие, можете да надградите отношенията си и да потърсите възможност за последваща подкрепа както на ниво компания, така и от служителите и партньорите ѝ, на по-следващ етап.