Вижте победителите в Конкурса за елиминиране на насилието над жени на БФЖ

11.11.2022 | Новини

Български фонд за жените обяви победителите в Конкурса за елиминиране на насилието над жени. Девет са организациите, чиито проекти ще получат финансиране в общ размер на 160 000 лева. Фондацията обявява резултатите от проучването в навечерието на 25 ноември – Международният ден за борба с насилието над жени.

Отличените организации са преминали успешно през два кръга на оценяване, като финалното решение е взето от жури в състав:

  • Адв. Деница Люнчева – членка на Настоятелството на Български фонд за жените;
  • Рада Еленкова – програмна директорка на Български фонд за жените;
  • Невена Дякова – главна редакторка на списание “GRAZIA”.

***************************

Сдружение „Вазовци“ –  гр. Вършец 
Проект: #ЖенитеОтМалкияГрад

Проектът се фокусира върху превенция на ранните бракове сред момичетата в гр. Вършец. За целта са предвидени семинари и упражнения, сформирането на групи за взаимопомощ, провеждането на анкетни проучвания сред момичетата, за да се установи дали имат нужда от работа с психолог или друг специалист.

Сдружение „САФФО – БЪЛГАРИЯ” –  гр. София 
Проект: “Нито една повече: кампания за повишаване на обществената чувствителност спрямо насилието, основано на пола“

Проектът планира организацията на протест за Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените (25 ноември) и Шествие за правата на жените (8 март 2023 г.); съпътстваща информационна кампания за различните видове мизогинно насилие; курсове по самозащита; срещи с феминистки организации из страната с цел разрастване и заздравяване на връзките помежду им и бъдещи партньорства.

Фондация „Позитивни умения на личността в социума – П.У.Л.С.“ –  гр. Перник 
Проект “КЛУБ „ДОВЕРИЕ“ – в защита и подкрепа на жени и момичета, пострадали или в риск от насилие“

Настоящият проект е естествено продължение на усилията на Фондация „П.У.Л.С.“ на местно ниво за повишаване на знанията, информираността и чувствителността за правата на жените в регион Кърджали. Този проект поставя във фокус местна група от активистки, които поставят революционни за региона теми – като правото на жената да продължи образованието си, защитата от насилие, правото да откаже брак.

Социална фондация „Инди-Рома 97” –  гр. Куклен 
Проект “Слънчево колело”

Проектът ще се реализира на територията на Община Куклен и частично в Община Карлово, село Розен. В рамките на 18 месеца организацията ще оказва индивидуална помощ, кризисни интервенции, социална и правна помощ. 24 жени от гр. Куклен ще преминат през менторска програма, за да оказват подкрепа на други жени ромски жени от с. Розово, които са подстрадали или в риск от насилие..

Фондация „Будителките“ – София
Име на проекта: Помощ и информация за хора, преживяващи домашно насилие и насилие основано на пола

Проектът включва пет информационно образователни и застъпнически дейности, сред които месечни уебинари за хора пострадали от насилие, водени от психолог и адвокат; подкаст с експерти и хора с преживян опит; издаване на книга с истории на хора, преживяли насилие, както и информационна кампания.

Сдружение „Асоциация Ная” –  гр. Търговище 
Младите хора срещу насилието над момичета и жени

Проект ще работи за превенция на насилието, основано на пола, чрез оспорване на половите стереотипи и нормите, които насърчават и оправдават насилието над момичета и жените. Проектът ще работи още за насърчаване на младите хора да общуват помежду си в дух на взаимно уважение и зачитане. Дейностите ще се реализират в продължение на 18 месеца на територията на област Търговище.

Сдружение „Асоциация Пелаго“ – гр. София 
Проект Моят личен житейски проект не включва насилие

Проектът ще създаде трикомпонентна програма (информиране, дебати и сторителинг), чрез реализацията, на която децата ще учат, как да изградят живот без насилие. Ученици 5-9 клас от двете училища (97 СУ „Братя Миладинови“, гр. София и ОбУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци) ще бъдат въвлечени в игрови (класически дебати) и арт (разказване на истории, създаване на филм) дейности под ръководството на обучени учители и по-големи ученици-активисти.

Сдружение „Мисия. Иновации. Гражданство – МИГ” – гр. Ловеч 
Проект “Силната си ти!“

Проектът включва тридневно обучение на млади хора между 18-29 години (80% от тях жени) по темите насилие, основано на пола, права на човека и театър на потиснатите. Преминалите обучението ще подготвят две представления по метода Театър на потиснатите за жители на гр. Ловеч, представители на институции, медии и млади хора. Паралелно с това ще бъде реализирана и информационна кампания, изложба с фотографии от подготовката и представленията.

Фондация „Х и Д джендър перспективи” –  гр. Димитровград 
Проект “Мълчанието ражда сълзи!”

Проектът включва три основни дейности, които ще се изпълняват за срок от една година от екип от професионалисти с дългогодишен опит в работата с пострадали от домашно насилие. Първата дейност е администриране на проекта и ще се изпълнява от ръководител и счетоводител. В тази дейност е включен и наем за консултативния център в гр. Хасково. Втората дейност е пряко насочена към защита и подкрепа на жени и момичета, преживели домашно насилие или друг вид насилие, основано на пола.

#ЧленовеНаБДФ