Вие питате, ние отговаряме #10: Как да различа истинска от фалшива кампания?

13.10.2022 | Полезни насоки

Вие ни питате: Често срещам хора, които настояват да даря за тяхна кауза, било за болен човек или организация, която се нуждае от нещо конкретно. Но не съм сигурна дали да се доверя. Как да различа истинската от фалшива кампания (или нужда)?

Много често в онлайн пространството, в медиите или буквално в градската среда ни заливат апели с нужди и кампании, които търсят подкрепа.

Как да знаем дали сме избрали истинска кампания, реална нужда или сме попаднали на хора, злоупотребили с дарителско доверие е един чест въпрос, който дарителите си задават.

Ето няколко практични съвета, които ако следвате, ще намалите риска да попаднете на фалшива кампания

  • Не давайте пари на улицата, на хора, които раздават хартиени квитанции, носят папки със сканирани документи и т.н. Обикновено няма как да проверите истинността на тези кампании, нито да проследите как са използвани парите ви. Разбира се, има изключения – големи организации като БЧК, УНИЦЕФ, понякога правят подобни кампании, но те се легитимират, обикновено служителите са с брандирани тениски, има специални щандове и т.н. – усилия, които случайните измамници няма да направят.
  • Проверявайте в интернет: ако е организация – вижте има ли сайт, има ли профили в социалните мрежи, колко актуални са новините, които излизат там, има ли предишни реализирани проекти, има ли отчет какво се е случило с тях, има ли някакви описани резултати и т.н. Ако всичко това е налично, рискът да попаднете на „измамници“, е по-малък.
  • Питайте близки и приятели, на които вярвате – чули ли са те за тази кауза и/или организация.
  • Ако искате да дарите за кампания на физическо лице, което се нуждае от лечение, обръщайте внимание на следните детайли: ясно ли е кой разпространява апела, има ли опит в подобни кампании, каква е сметката, в която се набират средствата (ако е дарителска, има по-сериозни гаранции, че средствата ще отидат за каузата, защото обикновено те са насочени директно към лечебното заведение и не могат да бъдат теглени на ръка).

Дарителството е процес на доверие, но предполага и известно усилие от страна на дарителя – ако последвате горните стъпки все пак има гаранция, че ще сте избрали автентична и удовлетворяваща кауза и подкрепата ви няма да отиде напразно.