Стипендии ГИПСЪН в подкрепа на 25 студенти-първокурсници

18.11.2022 | Новини

Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“, в партньорство с Американска фондация за България, обявява конкурс за стипендии на първокурсници за стипендии ГИПСЪН. Кандидатстването е до 24 ноември, като документите трябва да се подадат лично в офиса на фондацията, (София, бул. „Цариградско шосе“ № 113А) или по пощата на хартиен носител (важи клеймото).

Общо 25 стипендии ще бъдат отпуснати на студенти с високи академични постижения, чиито семейства са в затруднено положение.

  • Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
  • Да са приети за студенти в първи курс за учебната 2022-2023 г;
  • Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
  • Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
  • Да имат успех от завършеното средно образование не по-нисък от много добър 4.50;
  • Да имат успех от кандидатстудентските изпити не по-нисък от много добър 4.50;

Експертна комисия от представители на Фондацията, представители на Американската Фондация за България, сем. Гипсън и представители на академичните среди разглежда документите, проверява тяхната достоверност, класира кандидатите по академични постижения и материални възможности и определя стипендиантите.

За учебната 2021-2022 година стипендията е в размер на 2 500 лв. годишно (250 лв. месечно и е осигурена за 10 учебни месеца – от 1 октомври 2021 г. до 31 юли 2022 г., включително). Изплаща се на два пъти по 1 250 лв. в началото на съответния семестър след представяне на изискваните документи.

В края на всеки учебен семестър стипендиантите представят уверение за успеха си, който не трябва да е по-нисък от много добър 4.50, след което стипендията им се подновява (изплаща).

Повече за стипендиите и необходимите документи можене да прочетете на сайта на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“.

ЧленовеНаБДФ