Програма „Глътка свеж въздух“ на БФЖ ще финансира 16 проекта

20.07.2022 | Новини

Общо 40 000 лв. ще бъдат предоставени на 16 проекта от 11 населени места с фокус върху качеството на въздуха и въздействието му върху различните сфери от живота, с акцент върху последиците над жените, децата и уязвимите групи. Проектите са създадени от участници в първата „Академия за чист въздух“, организирана от Български фонд за жените в началото на тази година. Конкурсът и академията се реализират с подкрепата на фондация Clean Air Fund.

Получените общо 22 кандидатури бяха разгледани от представители на екипа на БФЖ и оценени според следните критерии: качеството на връзката между описаните цели и средствата, с които те да се постигнат; иновативност на предлаганите послания/дейности/кампании; съществува ли интерсекционален подход/пресеченост на въпросите, свързани с качеството на въздуха и правата на жените и децата; адресират ли се нуждите на уязвими групи; включва и развива ли проектът общността в населени места с лошо качество на въздуха, където информираността остава ниска; реалистичен ли е заложеният бюджет; изгражда ли проектът коалиции и създава ли потенциал за мобилизация.

Подкрепените проекти са:

 • Синьо небе за всеки – изследване, стойност: 2000 лв., изпълняван от д-р Зорница Спасова
  „Синьо небе за всеки“ е проект на Българска платформа към Европейско женско лоби, д-р Зорница Спасова и фондация BlueLink, които ще си партнират с цел изготвяне на информационна брошура, реализиране на кратко видео, провеждане на дискусии и повишаване на знанията и чувствителността на младежи, представители на местните общности и местна власт по отношение на влиянието на мръсния въздух върху женското здраве.
 • Синьо небе за всеки – видео, стойност: 3000 лв.
  на базата на изследването проведено от д-р Спасова, фондация BlueLink ще подготви кратък видеоклип, който ще представи информацията, като ще се използват кратки интервюта с жени и момичета, чието здраве е влошено и/или са имали проблеми в резултат на пребиваване в райони със замърсен въздух.
 • Синьо небе за всеки – дискусии, стойност: 2500 лв.
  След реализирането на първите 2 етапа от проектната инициатива, Българска платформа – ЕЖЛ ще организира дискусии на тема женско здраве и замърсен въздух в две населени места. По време на дискусиите ще бъде представена лекция от д-р Спасова и ще бъде прожектиран видеоклипът съставен от фондация BlueLink. Дискусиите ще бъдат проведени с ученици от прогимназиални и гимназиални класове, с представители на местната власт, граждански организации, родителски и учителски колективи, медии, представители на бизнеса.
 • Чист въздух – чисто бъдеще, стойност: 2000 лв.
  Проектът на Народно читалище „Умение“ в Ямбол цели реализирането на доброволческа инициатива в града за създаване на огради-жив плет, засаждане на декоративни живи макети и арки от различни растения. Друга цел на проекта е изграждането на велоплощадка за обучение на деца и родители с цел да бъдат запознати с правилата за безопасно движение по пътищата (БДП).
 • Началото е зелено, стойност: 3000 лв.
  Проектът на Сдружение „Дишай, Девня“ има за цел да приобщи майки с деца към важните зелени каузи чрез предоставяне на приятелска среда, в която да изградят общност и да осъзнаят силата си да отстояват правата си. Проектът цели да подкрепи майките в усвояването на умения като депозиране на сигнали и жалби до институции във връзка със замърсения въздух и околна среда, както и да приобщи млади хора към дейностите.
 • Изиграй климатичните промени, стойност: 2000 лв.
  „Изиграй климатичните промени“ е образователен проект на Ecological Manifesto – ManEco, целящ повишаване на знанията по темата за чистия въздух сред жените, майките и младежите в София. Проектът ще се реализира чрез серия от презентации и изиграване на научно базирана занимателна игра „Климатична фреска“. Играта ще бъде съсредоточена върху обяснението на причинно-следствените връзки за климатичните промени и по-доброто разбиране на ролята на човека в тези процеси.
 • Приятели на Земята – Clean Air, Healthy Future, стойност: 2000лв., изпълняван от Елена Иванова
  Проектът цели да повиши обществената осведоменост в София относно връзката между качеството на въздуха и детското здраве както в пренаталния период, така и след раждането. Проектът ще даде гласност на тези проблеми, информирайки най-силно засегнатите групи – майките с деца и бременните жени.
 •  „Спирка Свеж въздух“, стойност: 3000 лв.
  Проектът „Спирка Свеж въздух“ на сдружение „Свят на бъдещето“ цели да трансформира изцяло една автобусна спирка в община Трявна, която с нетрадиционния си вид да привлича вниманието на гражданите и минувачите. Спирката ще служи не само като ново и екологично удобство за хората, използващи градския транспорт в града, но и като източник на информация относно темата за качеството на въздуха.
 • Обособяване на зелена занималня за майки и деца, стойност: 4000 лв.
  Проектът на сдружение „Хаячи“ цели да създаде зелена занималня за майки и деца в квартал „Дружба“, гр. Нови Пазар – място за отдих и обучения. Пространството ще предостави безопасна приятелска среда, посветена на майките с деца, но достъпна и за младежи, които искат да развиват интересите си, свързани с околната среда и развитието на общността. Проектът цели да приобщи и жителите на квартала към процеса по изграждане на пространството. В новоизградената „“Зелена занималня” е предвидено да се проведе и обучение, насочено към момичета и младежи относно застъпнически дейности, свързани с чистия въздух.
 • Действай локално, въздействай глобално, стойност: 2000 лв.
  Проектът „ Действай локално, въздействай глобално“ е начинание на Института за Здравни Активности и Технологии, което ще се осъществи в градовете Пловдив и Куклен. Използвайки образователна програма, проектът цели да стимулира гражданската активност сред локалната общност от младежи по темата за качеството на въздуха. Обучителните дейности ще бъдат съсредоточени върху повишаване на знанията относно здравните проблеми, причинени от лошото качество на въздуха с акцент върху репродуктивните проблеми при жените.
 • Разходка за чист въздух, стойност: 2500 лв., изпълняван от Хелена Худжек
  „Разходка за чист въздух“ е проект, използващ туристическата инфраструктура и образователните методи, който ще се осъществи в градовете Трявна, Велико Търново и околните села. Целта на проекта е да повиши осведомеността за замърсения въздух чрез поставяне на информационни табели из четири популярни туристически маршрута и чрез представянето на „пътуващата изложба“ на художничката Десислава Ганева. Освен образователния аспект, проектът цели насърчаването на здравословен живот и устойчиво развитие.
 • Можем да бъдем ЕКО, стойност: 2000 лв., изпълняван от Евелина Арабаджиева
  Проектът цели да повиши екологичното самосъзнание на населението на с. Горни Домлян и околните села, като ги насърчи да опазват околната среда и чистотата на въздуха чрез зелени практики. Проектът ще включва активни дейности като информационна кампания, участия в настолна игра, насочена към опазване от замърсяване на въздуха, организиране на акции за почистване на замърсени зони, еко разходка сред природата, велосъстезание и други.
 • Смолян Диша, стойност: 2000 лв., изпълняван от Маноела Георгиева
  „Смолян Диша“ е проект в партньорство с младежката неправителствена организация Young Improvers for Youth Development, чиято цел е да създаде ангажираност у гражданите във връзка с качеството на въздуха и да нормализира идеята за велосипеда като алтернативно превозно средство, опазващо природата. Дейностите на проекта ще включват информационна кампания, инсталиране на стойки за колела, провеждане на велообиколка из града.
 • Мрежова гражданска система за сензорен контрол относно замърсяване на въздуха с Азотен Диоксид (NO2), стойност: 3000 лв., изпълняван от Роман Рачков
  Проектът цели да осигури алтернативен източник за информираност относно нивата на вредните емисии от азотен диоксид във въздуха, изпуснати от различни източници и да предупреди гражданите за опасностите от замърсяване. За да бъдат измервани количествата на азотния диоксид, ще бъдат проектирани, асемблирани и доставени подвижни мини станции за замерване на вредните емисии в седем населени места. За работа с тях ще бъдат обучени активистки, членуващи в мрежата.
 • Кампания #БезПушек, стойност: 3000 лв., изпълняван от Таня Димитрова
  Проектът ще се осъществява в партньорство със сдружение „За Земята“ и представлява медийна кампания, целяща да вдъхнови гражданите на София да станат част от решението на проблема със замърсения въздух. Кампанията апелира гражданите да споделят снимка в социалните мрежи Facebook и Instagram с послание #БезПушек – например използването на колело или градски транспорт като алтернатива на придвижването с кола в града.
 • Мисли Зелено, стойност: 2000 лв., изпълняван от Веселка Стоянова
  Проектът цели да повиши осведомеността на младите хора в региона на Шумен относно замърсяването на въздуха. Ще бъде разработена анкета, за да проучи информираността сред различните целеви групи по отношение на проблемите, свързани със замърсяването на въздуха. В рамките на проекта ментори и обучители ще проведат семинар с участието на ученици и студенти от факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „“В. Левски“, Шумен и СУ „Сава Доброплодни“ на тема замърсяването на въздуха.

Повече за инициативата и финансираните проекти можете да прочетете на сайта на БФЖ.

#членовенаБДФ