Подкрепа за възрастни хора от фонд „Нашите родители“ на BCause

04.07.2022 | Новини

Седем проекта на граждански организации и читалища ще получат финансиране от фонд „Нашите родители“ на фондация BCause на обща стойност 20 200 лв.

Фондът регулярно предоставя средства за малки инициативи, които са насочени към подобряване живота на възрастните хора, особено в малките населени места, за хуманитарна помощ, помощ в домакинството, осигуряване на медицински прегледи, социализация и разнообразие на ежедневието.

Финансиране в последното издание на конкурса получиха следните проекти:

  • Народно читалище „Н.Й.Вапцаров-1964“, гр. Хасково (3 460 лв.)

Проектът е насочен към възрастни хора от 70 до над 90 години, живеещи в гр.Хасково и с.Широка Поляна, предимно хора с ниски доходи, които споделят, че най-голямата им потребност е от общуване с по-младите поколения – синове, дъщери, внуци и правнуци, преодоляване на чувството за самота и изолация, обогатяване на културния и социалния им живот, както и запълване на свободното време и разнообразяване на ежедневието им. За тях са предвидени летни кинопрожекции и обучения по използване на комуникационни технологии, както и съвети за избягване на телефонните измами, които представляват опасност за самотните възрастни хора през цялата година.

  • НЧ „Христо Ботев-1927“, с.Коиловци, община Плевен (3 410 лв.)

както и в други населени места, местните читалища и клубовете на пенсионера и хората с увреждания имат много важна роля в живота на възрастните хора, тъй като там те намират единствената си възможност за срещи и социализация със свои връстници и с по-млади хора. В рамките на проекта, възрастните хора ще споделят своите умения в готварството, шиенето, плетенето и др. с деца от селото, ще научат заедно техниката квилинг и ще се учат да работят на компютърав пенсионерския клуб, така че да поддържат връзка с децата и внуците си през цялата година.

  • Фондация „Състрадание Алцхаймер“, гр. Варна (3 480 лв.):

За втора поредна година, организацията ще има възможност да осъществява своите виртуални културни разходки по света и у нас по стъпките на историческото наследство с участието на хората от два дома за пълнолетни лица с деменция – в Разград и Казанлък. Спецификата на заболяването изисква постоянна грижа и най-добре се повлиява от метода на грижата, насочена към личостта. Арттерапията се използва успешно в този метод и при лица с деменция има положителен ефект върху концентрацията, степента на физическа активност, спокойствието, социализацията, както и върху поведенческите разстройства, води до подобряване на невропсихиатричните симптоми, социалното поведение и самочувствието. Повлиява и добре на персонала на социалната услуга.

Проектът е разработен за 42 семейства от селата Голям Извор и Хърсово в община Самуил. 70 % от живеещите в тези села са застрашени от бедност или социално изключване-това са хора в риск от парична бедност, живеещи в домакинства с ниско ниво на заетост. Екипът на фондацията ще постави в двете села пейки заа социализация, а по домовете на възрастните хора ще обикаля екип, който ще ремонтира стари електроуреди.

  • НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1895“ – гр. Дулово (1 850 лв.):

С проекта “ECO-номията на баба“ възрастни хора, които са отдалечени от децата и внуците си ще общуват с млади хора – основната задача на проекта е чрез редица творчески работилници и дейности възрастните хора да покажат как съвсем интуитивно следват zero waste философията и по този начин опазват околната среда. Децата и младежите пък ще ги запознаят с платформи, софтуер и приложения, които ползват. Освен това ще изготвят и наръчник „ЕСОномията на баба“ с наученото.

За втора поредна година ще подкрепим сдружението, което осигурява ежедневно топла храна за жителите на родопското с. Покрован – общо 28 души. За тези, които могат да се придвижват самостоятелно е отворен и дневният център на сдружението, където, освен храна, могат винаги да получат топло посрещане и добра дума.

  • Фондация „Невроезикова превенция срещу деменции“, Бургас (3 500 лв.):

Две групи възрастни хора ще учат испански език в продължение на шест месеца, присъствено и виртуално, с хора от Малага Испания . Група „Златна възраст“ – обучението по испански език е адаптирано за хора на възраст 60 – 85 г. като средство за поддържане активни когнитивните нервни клетки на мозъка, за по-добра концентрация, подобряване на паметта, слуха и активиране на мисленето. Обучението по испански език се води от сертифицирани специалисти по испански език с допълнителна квалификация за грижа за възрастни хора и работа с различни възрастови групи. Обучението е оформено игрово с цел, докато се забавляват, обучаемите да научават и придобиват знания по испански език, чрез различни когнитивни упражнения – запознаване с испанската кухня, музика, което води до подобряване на тяхната концентрация и когнитивна ефективност, самочувствие и култура.

#членовенаБДФ