Конкурсът „Млад Благотворител“ е отворен за кандидатстване

21.12.2022 | Новини

Фондация „Благотворител“ обяви новото издание на ежегодния конкурс „Млад Благотворител“.

До 10 януари ученици от 7 до 12 клас могат да изпращат свои проекти в следните сфери:

  • Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда;
  • Съхраняване на музикалното наследство на България;
  • Екология /опазване и грижа за околната среда/.

За първи път в конкурса е включена категорията „Иновативно предприемачество с кауза“, а победителят ще бъде финансиран с 1200 лв. Критерии, на които е необходимо да отговарят проектите, състезаващи се в тази категория, са:

  • да съдържат иновативен подход към даден проблем (който отговаря на темите на конкурса);
  • да са насочени към възможност да се превърнат в социално предприемачество;
  • възможност за създаване на собствен капитал и влагането му в кауза.

Седем проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2023 година: 1-во място 1500 лв.; 2-ро място 1200 лв.; 3-то място 1000 лв.; 4-то, 5-то и 6-то място по 800 лв. Екипите на проектите ще участват с дейности за събиране на средства, като кампаниите им ще трябва да осигурят поне 10% от дарената от фондацията сума. Самоосигурената сума се включва в дейностите.

Ще бъдат одобрени по два проекта от всеки тематичен кръг.

За детайлна информация и изтегляне на формуляр за канидатстване, последвайте следния линк: https://www.blagotvoritel.org/bg/konkursi/mlad-blagotvoritel.html

Вижте какво постигнаха учениците по проектите в предходни години вижте тук: https://www.blagotvoritel.org/bg/mlad-blagotvoritel.html

Конкурсът “Млад Благотворител” се осъществява в партньорство и с подкрепатa на „ЗД Евроинс България“ АД. Десислава Еленкова – мениджър „Корпоративни комуникации и реклама” в „Застрахователно дружество Евроинс” АД, споделя за конкурса: „Конкурсът „Млад благотворител” е чудесна трибуна , която дава възможност на ученици от цялата страна да представят идеи за благотворителни каузи, с които могат лично да допринесат за доброто в средата, която живеят, общуват и се учат.
Заедно с колегите от журито и менторите по проектите вдъхновяваме и обучаваме младите хора от ученическа възраст да бъдат съпричастни, като търсят и намират доброволчески каузи, създават проекти за тях и с наша помощ успяват да ги реализират.“

#ЧленовеНаБДФ