“Код: Бъдеще” стартира с 210 учители

28.11.2022 | Новини

Програмата за дигитални умения за учители “Код: Бъдеще”, която се реализира в партньорство между Nexo, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и MindHub, започва първото си издание с 210 учители.

Код” Бъдеще” представлява серия от професионални семинари и практически обучения, разработени от международни специалисти в областта на високите технологии. Програмата полага основите на ключови умения в дигитална среда, сред които: програмиране, дизайн мислене и интегриране на STEM обучение, фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика. Програмата е безплатна и отворена за учители от предучилищното и училищното образование от цялата страна.

Интензивните образователни курсове стартираха на 25 ноември. Обучението продължава общо 13 дни – три дни (24 академични часа) присъствено обучение и 14 академични часа онлайн подготовка. Програмата се провежда в периода ноември – декември 2022 г. Участниците ще усвоят основни дигитални умения, сред които:

  • Работа с компютър и дигитални устройства – хардуер и софтуер,
  • Работа с файлове и MS Office,
  • Основи на програмирането – алгоритми, блокове, събития в програмирането, работа в среди за програмиране, работа с различни интерфейси, скриптов езиk и анимация,
  • Работа с Canva, Prezi и Kahoot,
  • Комуникация в онлайн среда, безопасен интернет и дигитална идентичност,
  • Проекто-базиран подход в часа – интегриране на STEM учебно съдържание в проекти,
  • Дизайн мислене и прилагането му в учебната среда,
  • Как да направим уроците по-разбираеми и мотивиращи за учениците с помощта на технологиите.

“Инициативата „Код: Бъдеще“ дава един прекрасен пример за партньорство с мисия, което събира образователната система, гражданска организация и представители на бизнеса в името на по-доброто бъдеще на децата на България! Благодарни сме за ентусиазма на преподавателите да повишават своите знания и умения, на хората от Регионалните управления по образованието и редица граждански организации, които ни помогнаха, за да стигнем до учители от толкова много населени места. За нас е удоволствие да работим с МindHub, които с голямо желание предават знанията си, както и с екипа на Nexo, за които каузата образование е мисия” споделя Илияна Николова, изпълнителен директор на ФРГИ.

#ЧленовеНаБДФ