Избрани са стипендиантите на програмата „Постигам по-висок успех“ на фондация „Благотворител“

19.10.2022 | Новини

Фондация „Благотворител“ обяви имената на ученици и студенти – първокурсници, които ще получават ежемесечна стипендия през учебната 2022/2023 учебна година чрез програмата „Постигам по-висок успех“. Тя се осъществява вече 20 години и подкрепя ученици и студенти – първокурсници, лишени от родителски грижи, но с воля и желание за лично и професионално развитие.

През настоящата учебна година ще бъдат предоставени общо 14 стипендии благодарение и на подкрепата на партньорите от Euroins Bulgaria и марка Baristo. Отличените деца и младежи са избрани от жури в състав: Гергана Димова – директор Човешки ресурси Еврохолд България; Татяна Христова – бизнес обучител и коуч; Олга Иванова – драматург с опит в Арт проекти с младежи в неравностойно положение; Станислава Рашева – председател на УС на фондация Благотворител.

В конкурса се оценяват постиженията на кандидатите по няколко критерия – през документи, лично представяне във въпросник, есе (грамотност и въздействие) и представяне по време на интервю във втори етап.

Ето и кои са победителите тази година:

  • Учениците с отличен успех, които получават годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно, 9 месеца са:

Александра Божкова (6.00)
Ася Иванова (5.73)
Биляна Тодорова (5.60)
Виктория Нисторова (5.73)
Илияна Маламова (5.79)
Красимир Илчев (5.85)
Мариян Аврамов (5.83)
Николай Нешев (6.00)
Ралица Коларова (5.55)

  • Учениците с успех над 5.00, които получават годишна стипендия 450 лв. /по 50 лв. месечно, 9 месеца са:

Йордан Иванов (5.23)
Красимир Хасанов (5.19)

  • Студенти първокурсници, които получават годишна стипендия 900 лв. /по 100 лв. месечно, 9 месеца са:

Елена Веселинова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицина
Илияна Илиева – Икономически университет – Варна, Мениджмънт
Минка Кирилова – Нов Български университет, Психология

#ЧленовеНаБДФ