Програма „Готови за успех“ на BCause е отворена за кандидатстване

05.08.2022 | Новини

До 10 октомври фондация BCause приема кандидатури за стипендиантската програма „Готови за успех“ за учебната 2022-2023 година. Имената на стипендиантите ще бъдат обявени до 31 октомври, а техният брой зависи от набраните по програмата дарения.

Програмата „Готови за успех“ стартира през 2006 г. в партньорство с фондация „Сирак“, а стипендиите са изцяло от дарения. Те се предоставят на ученици в 11 или 12 клас и на студенти, които учат в държавни учебни заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция.

Размерът на годишната стипендия за ученици е 1 000 лв., а за студенти – 2 500 лв. Както и в изминалата учебна година, приоритет на програмата са студентите, обучаващи се в медицински специалности – медицина, дентална медицина, рехабилитация и медицински сестри.

готови за успехОт тази година студентите могат да кандидатстват за стипендия „Д-р Марио Шкодров“, учредена в негова памет от приятелите му, като не е нужно попълване на отделен формуляр. Една годишна стипендия ще е на стойност 3000 лв. и с нея ще бъдат награждавани бъдещи лекари с отлични академични резултати.

Запазват се специалните стипендии. За тях могат да кандидатстват студенти от всички специалности, които са в особено затруднение, ограничения и трудности да завършат обучението си. Със специалните стипендии ще подпомогнем младежи, загубили и двамата си родители или отраснали в социални институции, или имат физически увреждания. Размерът на стипендиите за студенти e 2500 лева годишно.

Повече информация за инициативата, необходимите документи и времевата рамка можете да получите от Веселина Йорданова – 0885 734 885 и на сайта на фондацията.

#членовенаБДФ