Фонд „Нашите родители“ на BCause е отворен за кандидатстване

15.06.2022 | Новини

Граждански организации, които подкрепят възрастни хора в нужда, могат да кандидатстват във фонд „Нашите родители“ на BCause. Организациите могат да кандидатстват до 20.06.2022 г. Ще бъдат финансирани дейности в следните направления:

Подкрепа за достойни старини: за оказване на хуманитарна помощ и ежедневни битови нужди, например:

  • храна, битови консумативи;
  • домашни помощници и др. услуги в общността;
  • медицински прегледи за възрастни хора в труднодостъпни райони.

Активни старини: социализация и разнообразие на ежедневието на възрастните хора:

  • насърчаване на диалога и връзката с други поколения
  • културни и образователни занимания

Важно е предложението да съдържа: ясна идея и цел на проекта; добро познаване на целевата група – социален статус, потребности; реалистични дейности, график, резултати; реалистичен и обоснован бюджет; екип с ясно описани задачи в пряката работа с целевата група.

Могат да кандидатстват организации, регистрирани в обществена полза, читалища, училища, като максималният размер на отпусната сума ще бъде 3 500 лв. Резултатите ще бъдат обявени на 29 юни, а срокът за реализация на подкрепените проекти ще бъде до 6 месеца, като началната дата може да е 01.07.2022 г.

Повече информация за изискванията, допустимите разходи и необходимите документи можете да намерите ТУК.

#членовенаБДФ