БФЖ отвори за кандидатстване програмата МИСИЯ: ВЪЗМОЖНА

14.06.2022 | Новини

За трета поредна година Български фонд за жените (БФЖ) обявява програмата “Мисия: възможна”. Чрез нея организацията подкрепя НПО, които работят в сферата на правата на жените, за финансовата им устойчивост, изграждане на капацитет, умения за планиране и измерване на ефекта от дейността им.

Апликации се приемат до 26 юни, а размерът на финансирането може да варира между 15 000 и 50 000 лв. Заложените дейности следва да се реализират в рамките на 12 месеца, а организацията – кандидат трябва да е:

 • регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза;
 • работеща от феминистка перспектива и / или от перспективата на женските права;
 • управлявана от жени, момичета и / или ЛБТИ хора и групите, за чиито нужди и права работите, са част от нейния екип;
 • приела за основна мисия популяризирането на човешките права на жените, момичетата, ЛБТИ хората, а каузата не е само част от Вашите програми;
 • активно работеща за структурна и социална промяна;
 • съсредоточена върху проблеми, които са недостатъчно адресирани, подценявани и / или оспорвани.

Кандидатстването е в два етапа. Първият етап е с попълване на Формуляр за концепция. След неговото одобрение се преминава във втория етап, който включва подробно разписване на концепцията и подробен бюджет.

Срокове за кандидатстване и времева рамка на Програмата:

Първа фаза:

 • подаване на Формуляр за концепция – в периода 2 юни – 26 юни 2022 г. (неделя);
 • Обявяване и контакт с одобрените кандидати за втория етап на Програмата: до 25 юли 2022 г.
 • Провеждане на онлайн информационен семинар за допуснатите до втора фаза на Програмата кандидати – в периода 27-29 юли 2022 г.

Втора фаза:

 • Разписване на подробни концепции за стратегическо развитие и организационен бюджет за две години от допуснатите във 2-ри кръг организации: до 18 септември 2022 г.
 • Провеждане на индивидуални срещи с кандидатите във втора фаза за съдействие при изготвяне на индикатори за въздействие и провизорни бюджети – до 31 октомври 2022 г.;
 • Сключване на договори и превод на финансовите средства – до 21 ноември 2022 г.

Финалното решение за финансиране ще се вземе от Настоятелството на БФЖ, на базата на изготвени препоръки от програмния екип на Фонда. 

Общата стойност на настоящия конкурс е 400 000 лв. Насоки за кандидатстване и необходимите документи можете да намерите ТУК.

#членовенаБДФ