БДФ обявява конкурса „Корпоративен дарител“ 2022

21.09.2022 | Новини

Конкурсът отличава компаниите, които инвестират във важни обществени каузи, популяризира добрите им практики и инициативи и задава високи стандарти в корпоративното дарителство в България.  

За 17-та поредна година ще бъдат връчени отличия в 6 категории. Част от тях са според качествата на корпоративните програми в подкрепа на обществото, а останалите са количествени – според обема инвестирани средства, материални дарения и доброволен труд на служителите през предходната 2021 г. 

Участието в конкурса е безплатно. Срокът за кандидатстване е до 17:30 часа на 24 октомври 2022 г.

Традиционно БДФ връчва награда и за най-сполучливо партньорство между компания и неправителствена организация, допринесло за решаването на важен обществен проблем, както и на личност със значим принос за развитието на дарителската среда в България.   

Категории в конкурса „Корпоративен дарител“ 2022:

◆  Качествени

 • Най-добра дарителска програма: отличава усилията на компании, инвестирали ресурси целенасочено, осъзнато и системно в подкрепа на общественозначими каузи. 
 • Най-добра доброволческа програма: отличава приноса на компаниите, които създават разнообразни възможности и насърчават своите служители да полагат доброволен труд. 
 • Най-сполучливо партньорство: отличава партньорствата между компании и неправителствени организации, в които всички участници допринасят и участват пълноценно за постигане на обща цел в интерес на обществото. 

◆  Количествени

 • Най-щедър дарител: кандидатите в тази категория ще бъдат отличени в три подкатегории в зависимост от обема на годишния оборот за 2021 г.:  
  • Микро и малки предприятия (с годишен оборот за 2021 г. до 19 500 000 лв.),  
  • Средни предприятия (с годишен оборот за 2021 г. до 97 500 000 лв.),  
  • Големи предприятия (с годишен оборот за 2021 г. над 97 500 000 лв.). 
 • Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали, услуги): връчва се на компанията, направила материални и други нефинансови  дарения с най-голяма стойност. 
 • Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите: връчва се на компанията и нейните служители, положили най-много часове доброволен труд през 2021 г.  

Кандидатурите в качествените категории се оценяват от експертно жури в състав:  Габриела Маринова (Български форум на бизнес лидерите), Георги Симеонов (Делойт България), Геновева Петрова (Алфа Рисърч), Дарина Георгиева (Глобалния договор на ООН), Даниел Киряков (Американска търговска камара), Десислава Тальокова (Фондация “Америка за България”), Максим Майер („БГлобал медиа“), Светла Костадинова (Институт за пазарна икономика).

Данните в количествените категории се верифицират от Делойт България. 

Насоки за кандидатстване и формуляр можете да намерите на сайта на Български дарителски форум.

За допълнителна информация можете да се свържете с Александра Паунова на тел. 0894 494 295 или на имейл: gro.a1708788708iragl1708788708ubfd@1708788708avonu1708788708apa1708788708