75 кандидатури в петото издание на “Ти и Lidl за по-добър живот“

12.08.2022 | Новини

75 проекта кандидатстват за финансиране в петото издание на инициативата “Ти и Lidl за по-добър живот“ на Лидл България. От тях 17 са в област „Околна среда“, 15 – в „Култура и историческо наследство“ и най-много – 43 проекта, в област „Образование“.

До момента от 2017 г. насам, компанията е дарила общо 715 000 лв. за реализацията на 96 вдъхновяващи граждански проекта. Чрез тях само за първите три години близо 260 000 души в цялата страна са облагодетелствани и са усетили положителна промяна в начина си на живот. Тази бройка продължава да нараства, тъй като голяма част от финансираните проекти са все още активни и достигат до все повече хора.

Общо 200 000 лева ще бъдат разпределени между одобрените в трите сфери проекти, с които кандидатстваха граждански организации от цялата страна (сдружения, фондации, читалища, училищни настоятелства и други организации с нестопанска цел) през 2022 г. Те ще преминат през три етапа на оценка: административен – за допустимост, от експертно жури и от служителите на компанията. Проектите с най-висок резултат могат да получат до 10 000 лв. за своята реализация, като дейностите трябва да се осъществят в рамките на 12 месеца.

„Ти и Lidl за по-добър живот“ е най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл. От 2017 г. тя подкрепя социално значими проекти на неправителствени организации в цялата страна и има за цел да помага хората в различните региони в страната да водят по-качествен и пълноценен живот. Програмата “Ти и Lidl за по-добър живот“ се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

#членовенаБДФ