Вие питате, ние отговаряме#11: Как да открия дарителска сметка и защо е нужна тя?

17.11.2022 | Полезни насоки

Дарителската сметка е предназначена за събиране на дарения за конкретна цел –  най-често е за лечение, но може да бъде също така за образование или друга благотворителна цел. Дарителските сметки не позволяват теглене в брой на каса, освен по изключение, точно защото тогава банката не може да гарантира за какво ще бъдат похарчени дарителските средства.

Банката има специфична роля в управлението на този тип сметки – тя поема ролята на гарант, че постъпилите дарителски средства ще бъдат използвани по обявеното предназначение и волята на дарителите ще бъде защитена.

Преди да разреши изпълнението на всеки превод от сметката, банката ще ви поиска разходо-оправдателен документ, който показва за какво ще похарчите дарените средства. При кампаниите за лечение обичайно това са разходи за лечение, пътуване и престой, медикаменти, придружител на болния човек и др., за което трябва да бъдат представени съответните фактури и билети за пътуване.

Примери:

Имате дарителска сметка, в която събирате средства за операция. Необходимо е да представите в банката оферта от болницата с цената на операцията, за да е ясна целта за набирането на даренията.

Искате да платите с превод към болницата, където се лекувате?

Необходимо е да представите в банката фактура или проформа фактура от болницата и преводът ще бъде изпълнен към сметката на болницата.

Не всички банки предлагат обслужване на дарителски сметки. Затова първо проверете във вашата банка и едва след това изберете къде да откриете вашата дарителска сметка – повечето банки не събират такси от дарителски сметки за лечение.