Приет е Правилникът за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество

21.08.2019 | Новини

Правителството прие Правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет.

Според съобщението на правителствената информационна служба създаването на консултативния орган има за цел да подобри взаимодействието между държавата и гражданското общество, както и да осигури възможност за съвместно вземане на решения и изпълнение на политики, свързани с развитието на гражданското общество.

В съвета ще вземат участие 14 представители на юридически лица с нестопанска цел, които трябва да имат минимум пет години опит в осъществяването на общественополезни дейности в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.

През 2018 г. за председател на съвета беше определен заместник министър-председателят Томислав Дончев. Той ще отговаря и за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България.

Сред ангажиментите на съвета са изготвяне на становища по проекти на нормативни актове и стратегии, отнасящи се до дейността на гражданските организации; координация на изпълнението на Стратегията за подкрепа на гражданския сектор; разработка на правила и процедури, чрез които ще се разпределят средства за финансова подкрепа на общественозначими проекти на юридически лица с нестопанска цел.

В рамките на общественото обсъждане на приетия днес правилник БДФ и фондация „Работилница за граждански инициативи“ поискаха в Съвета за развитие на гражданското общество да се въведат квоти по тематични области. Цялото становище можете да прочетете ТУК.

Всички мнения за правилника можете да видите ТУК.