БДФ: Държавните компании да станат пример за социалноотговорни политики

26.07.2019 | Новини, Становища

Дарителският форум предложи редакции в проекта за Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019-2023 г.

Търговските дружества с държавно участие трябва да служат за пример на всички останали в прилагането на социалноотговорни политики. А държавните институции играят ключова роля за въвеждането на принципите на корпоративната социална отговорност в държавните компании.  Ето защо БДФ препоръчва тяхната роля и ангажимент да бъдат детайлно описани в Стратегията за корпоративна социална отговорност 2019-2023 г. и мерките към нея. Според форума е необходимо към документа да бъдат приложени добри примери от търговски дружества с държавно участие.

Това е основното послание, с което Български дарителски форум се обърна към министъра на труда и социалната политика във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект за Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019-2023 г.

В редакции към проектодокумента БДФ предлага да се добави като оперативна цел промяна в Закона за радиото и телевизията, с която ясно да се дефинира възможността за цитиране на имената на компаниите при отразяване на социалноотговорни практики и други бизнес новини с цел качествено информиране на обществото.

Като общност на частните дарители форумът изразява своята принципна подкрепа към поетия от държавната администрация ангажимент да поощрява усилията на компаниите за развиване и надграждане на социалноотговорните практики. БДФ одобрява също намерението на институциите да подпомагат популяризирането на добрите примери от социалноотговорни компании, което би помогнало за мултиплициране на положителния опит.

Цялото становище на БДФ можете да прочетете ТУК.