БДФ и ФРГИ искат квоти по тематични области в Съвета за развитие на гражданското общество

29.07.2019 | Новини, Становища

Според двете организации проектът за Правилник за организацията и дейността на съвета все още се различава от предложенията на работната група за неговото разработване

В процедурата за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество трябва да се предвидят квоти по сфери на дейност. За това настояват Български дарителски форум (БДФ) и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) в становище по публикувания за обществена консултация проект за Правилник за организацията и дейността на съвета. Според тях предварителното определяне на квоти ще гарантира широко представителство и равнопоставеност между юридическите лица с нестопанска цел с различна тематична насоченост.

БДФ и ФРГИ са участвали в работната група за разработване на правилника и установяват, че публикуваният за второ обсъждане проект на документа все още се различава от предложението на работната група. Освен че от него отсъстват тематичните квоти, той съдържа неясна дефиниция на понятието за свързани лица, която дава възможности за субективно тълкуване в ущърб на гражданските организации и техните сдружения. „А е изключително важно да бъде предотвратена и всякаква възможност за влияние, базирана на свързаности и конфликт на интереси, защото това би опорочило целия замисъл на съвета“, се казва в становището на БДФ и ФРГИ.

Ето защо организациите предлагат конкретни промени в текстове на правилника, които да отстранят споменатите два недостатъка.

Цялото становище на БДФ и ФРГИ можете да прочетете ТУК.