БДФ с конкретни предложения за работата на Съвета за развитие на гражданското общество

22.10.2018 | Новини, Становища

Български дарителски форум предлага промени в проекта за Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество. Те са посочени в официално становище, изпратено до вицепремиера Томислав Дончев и директора на дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС Красимир Божанов.

В документа директорът на БДФ Красимира Величкова, която е и член на работната група по подготовката на правилника, изразява притеснение от разминавания между мнението на работната група и публикувания проект.

В процедурата за избор за членове на съвета в проекта не се предвижда дефинирането на квоти по области. По този начин не се гарантира широко представителство по области и възниква риск голяма част от неправителствените организации да не намерят място и глас в съвета.

Освен това в публикувания проект на правилник на няколко места съветът се споменава като орган, който ще финансира проекти на неправителствени организации. Според работната група обаче съветът трябва да има консултативна функция и да не разпределя средства.

БДФ иска в бъдещия правилник да бъде изрично посочено кой сформира секретариата на съвета и с какъв бюджет ще разполага той. „В голямата си част дейностите (проучвания, анализи, експертни оценки) не могат да бъдат осъществени без ресурс и ако не бъде предвиден ред за неговото подсигуряване, съветът ще се превърне в куха структура, която няма да е в състояние да изпълнява функциите, предвидени по закон“, се казва в становището.

Конкретните предложения за промени в проекта за правилник можете да видите в пълния текст на становището.