Сравнително проучване на европейското законодателство, свързано с набирането на средства за каузи

08.01.2018 | Новини, Полезни насоки

Европейският център за нестопанско право (ECNL) съвместно с Международния център за нестопанско право (ICNL) изготви първото сравнително проучване за Европа на законодателството по отношение на набирането на средства от частни дарители – The Regulatory Framework for Fundraising in Europe.

То излиза в контекста на нарастващите рестрикции от страна на някои европейски правителства към гражданските организации, атаките срещу  възможностите за международно финансиране, както и ограниченото държавно финансиране на сектора. Лавинообразно нарастват въпросите как да бъде подобрено законодателството, така че да поощри индивидуалната филантропия.

Проучването (прилагаме и кратко резюме, наред с пълния текст) е изготвено в продължение на 2 години и разглежда различни закони в отделни европейски страни, засягащи индивидуалното набиране на средства и развитието на дарителството, с цел идентифициране на добри модели и практики в законодателството и възможностите за саморегулацията на сектора.
Европейският център за нестопанско право е в процес на формиране на експертна работна група, която ще направи опит да разработи гайдлайн с международни стандарти и инструментариум, който да ориентира работещите в полето, и дори да послужи при нужда за промяна на законодателство и имплементиране в международни документи.