Предизвикателства и възможности пред дарителството в Европа обсъждат дарителски асоциации от 24 страни на среща в София

16.01.2018 | Новини

На 16 януари Асоциацията на дарителите и фондациите в Европа (DAFNE) и Европейският център на фондациите (EFC) представят проучването „Разширяване на пространството за европейска филантропия“,  изготвено от професора по право от USD Sutherland School  Уна Брийн.

Всяка година фондациите и дарителите в Европа инвестират повече от 60 милиарда евро в обществото, като подкрепят каузи, свързани с образование, здравеопазване, наука, околна среда, интеграция на уязвими групи и така се превръщат в ключов фактор за европейското  общество. Те подпомагат решаването на най-неотложните въпроси на нашето време, насърчават свободата на изразяване,  отстояването и защитата на основни човешки права и социалните иновации.

В някои страни от Европа обаче, средата за работа на дарителите и фондациите е затруднена – ограничава се международното финансиране, данъчно и процедурно затруднено е дарителството между различните държави, а сериозните мерки за борба с тероризма и мерките срещу изпирането на пари  водят до често необосновани и без оценка на реалния риск рестрикции за гражданския сектор. Това на практика съществено застрашава работа на повече от 140 000 европейски дарителски организации.

DAFNE и EFC ще използват основни изводи от проучването, за да започнат съвместни застъпнически дейности, засягащи целия сектор с цел да се запази и развие пространството за благотворителност в  Европа, да се засили положително  въздействие на дарителството върху обществото, да се обърне внимание на европейските институции върху възможностите за общи регулации и равни права за дарителите.

За първи път традиционната зимна среща на DAFNE  ще се проведе в София – на 18 и 19 януари. В нея ще се включат над 30 души от 24 страни в Европа, а домакин ще бъде Българският дарителски форум.

На срещата ще бъдат обсъждани актуални теми и ключови предизвикателства в дарителството на Стария континент, сериозните успехи  и трудностите в средата, основните тенденции през 2017 г. и прогнози за настоящата, 2018.

Участниците ще споделят опит в иновативни подходи за набиране на средства за обществени каузи, предизвикателствата в комуникации и ползването на социални мрежи, подходи за по-активно включване на членовете в работата на мрежата. Част от дискусията е как дарителските асоциации могат да помагат в борбата със сериозните социални проблеми, дейността им да бъде по-видима и дарителството да става все по-присъстваща в живота ни ценност.