Дарителството в България през 2015 г. – Анализ на Български дарителски форум

07.10.2016 | Анализи, Новини

Годишният анализ на БДФ проследява и анализира тенденциите в дарителството и корпоративната социална отговорност в България за 10-та поредна година.

Акценти за 2015 г.:

Дарените частни средства от фондации, компании, физически лица и еднолични търговци за промяна на средата в България са 108 080 832 лв. Това е спад на даренията спрямо предходната, 2014 г. с 5% (или с 5,2 млн. лева).

За втора поредна година най-големите дарители остават фондациите. Даренията от тях са 54 815 138 лева това е спад с 18% , сравнено с предходната 2014 г. година.

Следват ги компаниите с 46 376 816 лева, което представлява ръст с 22%, сравнено с 2014.

През 2014 г.  физическите лица са дарили 6 379 704 лева, а едноличните търговци – 510 174 лв.

Дарителството в България 2015 – Анализ

infographic_bdf-last-01