Благотворителността в България през 2012 г.

30.11.2012 | Анализи

Общата дарена сума от компании, еднолични търговци, физически лица и фондации през 2012 г. е 137,514,822 лв. Увеличението спрямо 2011 г. е близо 32% (когато общата дарена сума е 104,304,174 лв.). Тенденцията за увеличаване на даренията от периода 2010-2011 г. не само се запазва, но и осезаемо се засилва (тогава увеличението на общия размер на всички дарения е около 5% за 12 месеца).

През 2012 г. компаниите са направили най-големи по обем финансови дарения – близо половината от всички дарения за 12 месеца (над 48%). Те са следвани от фондациите (близо 36% са даренията от чуждестранните и около 11% от българските фондации).

Даренията от физически лица и еднолични търговци пък формират общо около 4% от всички дарения.

Картината за двете години (2011 и 2012) се запазва, най-вече в подреждането на различните категории дарители и размера на дарените средства.

През последните години компаниите в страната продължават да създават и поддържат дългосрочни стратегии за корпоративно дарителство и търсят устойчивост, за сметка на еднократните дарителски жестове. Инвестират стоки, услуги, експертиза и доброволен труд от страна на служителите, за сметка на чисто финансовия ресурс. През последната година значително увеличи мащаба на своята дейност и „Българска хранителна банка”, която успя да въвлече като партньори над 33 компании, помогнали, с финансови дарения, храна и доброволен труд.

През 2012 г. българските фондации са дарили близо два пъти повече от предходната 2011 г. – ръстът на даренията е с около 86%, което се дължи от една страна на привличането на допълнително финансиране по програми и от кампании, както и на появата на нови органиизации, които развиват дейност на територията на страната. Тази година българските фондации са дарили 15,602,571 лв. За първи път инвестициите в култура изместват социалните дейности – досега в топ 3 на дарителските приоритети. През 2012 г. най-големите чуждестранни донори в България (Балкански тръст за демокрация, Отворено общество, Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа, фондация „Америка за България”, фондация „Чарлз Стюърт Мот”) са дарили близо 49,5 млн. лв. Сред тях най-големият дарител е Фондация „Америка за България“ – над 90% от финансовата подкрепата за каузи идва именно от тяхна страна. Общата сума на
финансираните от тях проекти е 36,024,000 лв.

Хората са направили дарения в размер на 4,980,617 лева, което е с 13 % повече от даренията през 2011 г. Най-често подкрепяни са:

  • ЮЛНЦ;
  • Регистрирани в страната вероизповедания;
  • Детски ясли, училища, университети, академии.

Увеличението на даренията от физически лица през 2012 г. се дължи основно на повишаване броя на даренията със смс-и за хуманитарните кампании за с. Бисер и гр. Перник, както и за няколко силни индивидуални кампании за лечение. През 2012 г. бяха активни и няколко големи кампании на организации за редовно дарителство (УНИЦЕФ, ФРГИ, ФПББ и др.), които макар и бавно променят нагласите и привличат дългосрочни дарители. Важно е да се отбележи и стартирането на сайта TimeHeroes.org, който създаде възможност на 139 каузи да намерят своите 2 304 доброволци. През 2012 г. индивидуални дарители започнаха да създават фондове и фондации за реализиране и в подкрепа на различни и идеи в обществена полза.

Целия анализ на БДФ за 2012 г. можете да прочетете   ТУК.