Когато искате да дарите в домове за деца, лишени от родителски грижи

04.01.2008 | Новини, Полезни насоки

Ситуацията, в която живеят децата в институциите в България беше представена за пореден път във филма „Изоставените деца на България”, излъчен по британската телевизия BBC 4 в средата на септември 2007г. и след това по българската телевизия БТВ. Филмът и представеното в него жестоко отношение към децата породи буря от реакции и недоволство сред български и европейски организации и граждани. Дарителите в България имат и ще имат важна роля в помощ на децата, лишени от родителски грижи. През последните 7 години в подкрепа на деинституционализацията, български и чуждестранни дарители са предоставили минимум 8 млн. лева за обучение на възпитатели, изграждане на защитени жилища, налагане на приемните семейства и др. Същевременно дарителството в България е в своята начална фаза и даренията често не отговорят адекватно на конкретните нужди на даден дом. Български дарителски форум предлага няколко съвета към дарители, избрали да направят жест към домове за деца, лишени от родителски грижи:
1. Потърсете предварителна информация за нуждите на децата от дома, за който искате да дарите. За източник можете да ползвате неправителствени органицации или Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД)
2. Проверете дали институцията не е пред закриване. Ако то предстои, не правете дарения за нея.
3. Вижте дали има алтернатива на финансовите дарения – дрехи, играчки, памперси, книги или ремонт на дома са едно добро решение.
4. Инвестирайте в развитие на уменията и знанията на децата – оборудване на компютърни зали, създаване на библиотека или някакъв вид арт-занимание (билети за театрални постановки, посещение на артисти в дома и т.н)
5. Инвестирайте в развитие на уменията на персонала – курсове за обучение, работа с психолози и т.н.
Български дарителски форум излезе с конкретни предложения към Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), свързани с реформата в домовете за деца, лишени от родителски грижи, които можете да видите тук.
Всеки, който има идеи в тази посока, може да ни пише на e-mail адрес : gro.a1721677873iragl1721677873ubfd@1721677873avehc1721677873tregv1721677873, gro.a1721677873iragl1721677873ubfd@1721677873avoli1721677873rikb1721677873 до 7 януари, 2008 г.
Снимка: БГНЕС