Отпада декларирането на дарения от организации в обществена полза

Отпада декларирането на дарения от организации в обществена полза

Днес в държавен вестник бяха обнародвани поправките в закона за ДДС, и в параграф 43 на промените вече официално е приета и поправка в ЗМДТ, в която НПО в обществена полза се освобождават от това задължение, считано от 1-ви януари 2015 г. Можете да видите самия текст...