Въпроси и възражения, изпратени до Министерски съвет и министерство на здравеопазването в отговор на проекто-промените в дейността на фонда за лечение на деца

Въпроси и възражения, изпратени до Министерски съвет и министерство на здравеопазването в отговор на проекто-промените в дейността на фонда за лечение на деца

Възраженията и въпросите са изготвени от От инициатива „Спаси, дари на…“, Български дарителски форум, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет, Радио „Витоша”, Български съюз на транспланираните, представени в Обществения съвет към Център „Фонд за...