Стандарти за дарителски практики – насоки за компании и фондации

  • Начало
  • $
  • Проекти
  • $
  • Стандарти за дарителски практики – насоки за компании и фондации

Стандартите за дарителски практики трябва да определят минималните изисквания, на които да отговарят членовете на БДФ по отношение на своите дарителски политики, подходи и практики.

Те са инструмент за уеднаквяването на разбирането за насоките на развитие на дарителите и дарителството – от решението за започване на дарителска дейност, през планирането и изпълнението на дарителските стратегии, до анализа на постигнатото, самооценката и понататъшното подобряване на дарителските програми. От тази гледна точка Стандартите ще бъдат от полза не само за членовете на БДФ, които чрез прилагането им ще гарантират процес на непрекъснато усъвършенстване, а за на всички останали дарители – като еталон за отговорно дарителство.

За повече информация можете да се обърнете към Теодора Бакърджиева на gro.a1701622700iragl1701622700ubfd@1701622700aveih1701622700zdrak1701622700abt1701622700