Стандарти за дарителски практики – насоки за компании и фондации

  • Начало
  • $
  • Проекти
  • $
  • Стандарти за дарителски практики – насоки за компании и фондации

Стандартите за дарителски практики трябва да определят минималните изисквания, на които да отговарят членовете на БДФ по отношение на своите дарителски политики, подходи и практики.

Те са инструмент за уеднаквяването на разбирането за насоките на развитие на дарителите и дарителството – от решението за започване на дарителска дейност, през планирането и изпълнението на дарителските стратегии, до анализа на постигнатото, самооценката и понататъшното подобряване на дарителските програми. От тази гледна точка Стандартите ще бъдат от полза не само за членовете на БДФ, които чрез прилагането им ще гарантират процес на непрекъснато усъвършенстване, а за на всички останали дарители – като еталон за отговорно дарителство.

За да подпомогне дарителите в прилагането на добри практики за ефективно и отговорно дарителство, БДФ създаде онлайн инструмент за самооценка. Той е разработен посредством въпросник, който обхваща основните принципи в Стандартите. Инструментът е подходящ за всякакъв тип организации, които предоставят частен дарителски ресурс и се стремят към създаване и управление на прозрачни и устойчиви дарителски практики с максимално въздействие върху средата.

За повече информация относно Стандартите и онлайн инструмента, можете да се обърнете към Теодора Бакърджиева на gro.a1718662965iragl1718662965ubfd@1718662965aveih1718662965zdrak1718662965abt1718662965