Пощенска банка

Компании, членове на Български дарителски форум

Пощенска банка, с юридическо име “Юробанк България” АД, e една от водещите банки в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции.

Пощенска банка има над 27-годишно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Финансовата институция е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната през последните години и е многократно награждавана за своите иновации. Пощенка банка заема стратегическо място в банкирането на дребно и корпоративното банкиране в България. Тя е един от лидерите на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищното и потребителско кредитиране, спестовните продукти, както и по отношение на продуктите за корпоративни клиенти – от малки фирми до големи международни компании с присъствие в страната. Пощенска банка е с една от най-добре развитите клонови мрежи и модерни алтернативни канали за банкиране.

Инвестициите в устойчивото развитие са основен елемент в дейността на Пощенска банка. Развитието на дългосрочната устойчивост на бизнеса е тясно свързано с цялостното благосъстояние и развитие на обществото. Мисията на банката е да бъде пълноценен участник в социалните процеси и от позицията на водеща финансова институция да подпомага проекти в някои от основните сфери на обществения живот като образование, култура, спорт и грижа за опазването на околната среда.

През 2018 г. Пощенска банка съвместно със СофтУни поставят началото на стратегическо партньорство в подкрепа на младите хора, които искат да се развиват в България. Някои от основните проекти, които банката подпомага през последните години, са кампанията за финансова грамотност „Финанси по ноти“, стратегическото партньорство с УНИЦЕФ България „Най-добър старт за всяко дете“, благотворителното щафетно бягане Postbank Business Run, вътрешната програма „Зелени заедно с Пощенска банка“, участието в международната инициатива PARKing Day, партньорството с Американския университет в България и други водещи университети, Националната търговско-банкова гимназия и много други. През 2017 г. банката създава своята вътрешна инициатива „Герои в зелено“, която има за цел да насърчава екологично отговорно поведение у служителите. В подкрепа на най-малките, банката регулярно отваря врати за деца от София в рамките на най-разпознаваемата инициатива на Глобалния договор на ООН – „Гордея се с труда на моите родители“ и инициативата на Асоциацията на банките в България – „Европейска седмица на парите“. Пощенска банка работи с някои от най-големите неправителствени организации в България и се стреми да бъде техен дългосрочен партньор.

За своите многобройни проекти в сферата на корпоративната социална отговорност Пощенска банка е отличавана с редица национални и международни награди.

Повече за социалната дейност на банката вижте на сайта