КонтурГлобал Марица Изток 3

Компании, членове на Български дарителски форум

Мисията на КонтурГлобал е да придобива, развива и управлява енергийни мощности по целия свят, да подобрява условията на живот, като предлага надеждно и достъпно електричество. Компанията насърчава икономическото развитие и социалното благополучие като работи за премахване на бедността и подобряване на общностите.

Основен инструмент за това са социалните инвестиции и ангажираността към служителите.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“ се нарежда сред най-големите работодатели и най-щедрите дарители в района на Стара Загора и Гълъбово, където е базирана топлоелектрическата й централа. През последните години компанията инвестира над 4 милиона лева за проекти в полза на обществото. Основната част от средствата са предназначени за местните общности.

Стратегията за социални инвестиции на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ се основава на ценностите на компанията и подкрепя реализирането на избраните цели за устойчиво развитие, като се съсредоточава в няколко области: 

  • Образование и култура
  • Здраве и безопасност
  • Опазване на околната среда
  • Човешки права и антикорупционни практики.