БДФ доказва ползата от секторното сътрудничество

БДФ доказва ползата от секторното сътрудничество

Гражданските организации стават по-силни, когато си помагат взаимно. Убедени в предимствата на сътрудничеството, ние във фондация „Еврика“ винаги сме поддържали инициативи за укрепване и развитие на неправителствения сектор. След като Съюзът на българските фондации и...
Смисълът на риска

Смисълът на риска

Много от моментите, които ще помня винаги, са свързани с началото на проекти на Български дарителски форум (БДФ), които сега са утвърдени и известни. През 2007 г. Форумът постави началото на единния дарителски номер DMS.   Подготвяхме се за този проект дълго заедно с...
БДФ е мост между дарителите и гражданския сектор

БДФ е мост между дарителите и гражданския сектор

Когато през 2005 г. се присъединих към „Отворено общество“, екипът на Българския дарителски форум (БДФ) се помещаваше в офиса на института. Често обсъждахме неформално различни аспекти от дейността на Форума. Тогава една от горещите теми беше създаването...
БДФ има просветителска мисия

БДФ има просветителска мисия

Малко неща в живота се получават отлично от първия път. Българският дарителски форум (БДФ) беше създаден от втория път и той се оказа успешен. Чуждите донори насърчаваха учредяването на местна асоциация, която да осигури координация и взаимно учене между дарителите в...
Дарителски бюлетин 1 за 2023: Дигитална трансформация в дарителството

Дарителски бюлетин 1 за 2023: Дигитална трансформация в дарителството

COVID-19 кризата ускори неимоверно дигиталната трансформация във всички сфери на живота ни и това засегна много осезаемо и филантропията. Притиснати от медицинската и хуманитарна криза, причинена от пандемията, а по-късно и от бежанската вълна, следствие на войната в...
Дигитална трансформация в дарителството

Дигитална трансформация в дарителството

COVID-19 кризата ускори неимоверно дигиталната трансформация във всички сфери на живота ни и това засегна много осезаемо и филантропията. Притиснати от медицинската и хуманитарна криза, причинена от пандемията, а по-късно и от бежанската вълна, следствие на войната в...