Дарителски бюлетин # 22, декември 2016 г.

Дарителски бюлетин # 22, декември 2016 г.

Научи се да даряваш В този брой на Дарителския бюлетин на БДФ ви представяме нашата училищна програма за дарителство и гражданско участие „Научи се да даряваш“. Темата не е нова за българския контекст и много от членовете на БДФ работят за нейното...