„Закуска за дарители“ е нов формат на БДФ за обмяна на идеи

17.05.2024 | Новини

На 17 май се проведе първата от поредицата срещи „Закуска за дарители“ – нов формат, който Българския дарителски форум въвежда и който цели да събира регулярно членовете за дискусии, обмен на идеи и споделяне на добри практики, както и възможности за съвместна работа между компаниите и фондациите, част от Форума.

Първата среща-закуска беше на тема „Дарителски инвестиции в подкрепа на социално-емоционалното образование“ и се проведе със специалното участие на Йоана Маринова и Стефка Ставрева от фондация “Лъчезар Цоцорков”.

Те споделиха повече за това защо социално-емоционалното образование (СЕО) е един от основните фокуси на фондацията, както и любопитни резултати от последното проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) върху социално-емоционалното развитие на подрастващите, в което беше включена и България, благодарение на усилията и финансовата подкрепа на фондацията.

Йоана Маринова – изпълнителен директор на фондация „Лъчезар Цоцорков“ сподели стратегическите цели на организацията и направленията, в които те работят. Тя акцентира върху това, че фондацията работи много тясно профилирано в четири приоритетни области: здравеопазване (скрининг и превенция на колоректален рак), закрила на децата (детско правосъдие), култура (подкрепа на български творци и опазване на културното наследство). В областта на образованието приоритет е развитието на социално-емоционалните умения на децата в България.

Тези меки умения са решаващи за академичния успех, професионалната реализация и качеството на живот на младежите. Това е основният извод от единственото по рода си глобално проучване на ОИСР за социално-емоционалните умения на 15-годишните ученици, който беше представен в София. Проучването се проведе за първи път в България с финансовата подкрепа на фондация „Лъчезар Цоцорков“. Изследването бе проведено сред 3012 ученици и 555 учители от 80 училища в цялата страна, като въпросниците са попълвани от учениците, учителите и директорите на училищата.

Проучването изследва 5 ключови области от социално-емоционалното развитие на учениците: прогресивност (любознателност, приемане, творчество), отговорност (самоконтрол, упоритост, мотивация), свързаност (социалност, асертивност, енергичност), сътрудничество (емпатия, доверие) и самообладание (устойчивост на стрес, оптимизъм, контрол на емоциите), които имат директна връзка с академичния и житейския успех на младежите. С оглед на ниските образователни резултати, засечени от PISA и националното външно оценяване, социално-емоционалното образование предлага възможно решение и подход, който може да обърне негативната тенденция у нас.

„Това проучване ни приканва да погледнем на децата и техните нужди холистично и да признаем, че качественото образование трябва да бъде всеобхватно и да ги развива не само академично. Въвеждането на образователни политики за развитие на социално-емоционалните умения може да бъде ефективна стратегия за подобряване на академичните резултати и професионалната реализация на нашите ученици“, коментира Йоана Маринова. Вижте повече за данните от проучването на сайта на фондация „Лъчезар Цоцорков“.

От фондацията споделиха как се случило партньорството с ОИСР и Министерството на образованието и какви са научените уроци и следващи стъпки в областта на развитие на програмите на фондацията в областта на СЕО и пилотните проекти. Тя представи подготвителните фази на инициативата и текущите дейности по нея:

  • Финансирани са 14 организации от цялата страна, които са реализирали различни интервенции;
  • Създадено е помагало и програма „Окрилено начало“, която в момента се пилотира в 7 училища в страната;
  • Предстои външна оценка и мащабиране на програмата, като за ключов момент ще се смята възможността да бъде припозната от МОН и превърната в национална програма.

Йоана Маринова обобщи, че се работи за по-хуманна и подкрепяща среда в образованието, защото това, което се случва днес в училищата пряко засяга бъдещото икономическо развитие и демократични ценности в страната ни.

В края на събитието участниците имаха възможност да споделят опит и да набележат в неформална среда нови възможности за партньорства и обмен.

„Закуските за членове“ се организират от БДФ в изпълнение на мисията на форума заедно с всички членове – компании и фондации, да изграждаме дарителската екосистема в страната и да насърчаваме партньорствата между отговорния бизнес, институциите и гражданския сектор.

 

Форматът се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на БДФ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.