Повече дарения за каузи на НПО, отколкото за лечение на хора през 2023 г.

22.01.2024 | Новини

Над 1 500 000 лв. са дарени чрез платформата DMS през изминалата година.

През 2023 г. гражданските организации в страната са набрали повече дарения от кампаниите за лечение на деца и възрастни, сочат данните от DMS.

  • 620 978 лв. са набрани от кампаниите за лечение. Сред тях преобладават тези за лечение в чужбина, които търсят средства за рехабилитация на деца с детска церебрална парализа и възрастни с множествена склероза.
  • 119 организации са набрали почти 888 258 лв. от дарители. Най-успешните кампании отново са тези, които предоставят грижа и лечение на бездомни животни. Те са набрали 524 141 лв. и това прави 60% от даренията за всички НПО каузи в платформата.
  • За 16 години в платформата са дарени 18 634 476 лв. за 1722 каузи.