Лидл България възстановява вида „Местна балканска пъстърва“ в реките Места, Струма и Марица

17.06.2024 | Новини

Около 500 рибки, излюпени по иновативен начин, бяха пуснати в река Триградска, която е част от водосбора на Въча. Те са част от общо 1 500  новоизлюпени,  с които ще бъдат зарибени притоци на Места, Струма и Марица и с това ще се подпомогне възстановяването на вида Местна балканска пъстърва“ (Salmo macedonicus). Акцията е част от дългогодишната инициатива „Дай шанс на Балканката“ на Лидл България и сдружение „Балканка“.

В новата фаза на проекта се присъединиха и учени от Националния природонаучен музей. Съвместно те разработиха иновативен подход, който възражда добре познат в древността способ за развъждане на рибната популация. Първата стъпка от него е отделянето на изкуствено оплоден хайвер, добит от полови продукти от диви риби по време на размножителния им сезон, като след процедурата те са връщани своевременно в реката. През зимните месеци хайверът се отглежда в рибовъдно стопанство до достигането на определен стадий на развитие. Част от него се поставя в специални люпилни – кутии, наподобяващи инкубатори, известни още като „бебешки ясли“, които правят процеса по развъждане по-близък до природата. Това позволява на рибите да се излюпват и развиват в естествената им среда. Методът спомага развъждането и разселването на застрашения вид балканската пъстърва с минимална човешка намеса и  дава възможност за по-ранна адаптация на рибната популация. Другата част от оплодения хайвер се излюпва в стопанството.

В събота членове на сдружение „Балканка“, ихтиолози и доброволци зарибиха речен участък от водосбора на р. Въча, който е с увредена пъстървова популация, с отгледаните през зимата рибки. Те произхождат от същия водосбор, като целта е възстановяването на вида да става по щадящ биоразнообразието начин. Предстои останалите 1000 от отгледаните рибки, които произхождат от река Места, да бъдат пуснати в реката в началото на юли, като предварително ще бъдат маркирани, за да може да се извърши мониторинг на проекта.

Проектът, разработен от Националния природонаучен музей и изпълняван съвместно с Лидл България и сдружение „Балканка“, обхваща проучване на състоянието на дивите пъстървови популации и използването на многочислените от тях за възстановяване на изчезнали или силно увредени. Целта е да се намери максимално ефективен подход за  природосъобразно възстановяване на местния вид пъстърва Salmo macedonicus в трите целеви водосбора – Места, Струма и Марица. Учените очакват  резултатите да спомогнат за опазването и възстановяване на вида у нас, както и да преначертаят подхода при неговото бъдещо управление.

За десет години в рамките на „Дай шанс на Балканката“ Lidl е зарибила над 30 български реки с повече от 410 000 балканските пъстърви. Едновременно с това, компанията е почистила и около 35 км крайречни територии. Проектът за Балканката е част от цялостната стратегия за устойчиво развитие на компанията,  в която една от фокус областите е запазване на биоразнообразието.