Фондацията на TELUS International финансира нови пет проекта на НПО

19.06.2024 | Новини

На 12 юни 2024 г. се проведе първото за годината заседание на журито на фондация „Обществен борд на TELUS International в България“. Над 100 кандидатури се състезаваха, като значителна част бяха в сферата на здравеопазването.

Журито класира пет социалнозначими проекта в подкрепа на местните общности, които да подкрепи с общо финансиране на стойност 73 214 лева. Подкрепените граждански организации са:

 

Спелеоклуб „Бургас – НЕПИАСТ“ 

Проект: Пещерна епоха 2.0:  Устойчив и ефективен мониторинг на пещери с помощта на високотехнологични инструменти и гражданска наука

В България има над 6000 пещери и само около 2% се наблюдават, което води до липса на пълни данни за промени в климата или потенциалните заплахи за водните ресурси. Този пилотен проект има за цел създаване на независима система за научно-изследователски наблюдения на флората и фауната в пещери, с различно антропогенно влияние и наличие на колонии от прилепи. Екип от учени и инженери – всички любители на пещерното дело, ще разработят и поставят два вида устройства (мултисензорни и аналогови) за мониториране на смущения и промени в околната среда в 11 пещери в страната. Събраните резултати и изградената инфраструктура ще създадат условия за устойчив мониторинг на мигриращи прилепи, промени в нивата на водата и климатичните промени като цяло. Те ще изведат насоки как да се осигури опазването на пещерите и техните обитатели.

 

Фондация АРТОН България

Проект: Арт-терапия за децата от Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ

Екип от онкопсихолози, арт-терапевт и координатор ще провеждат на място в клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ седмични занятия по арт-терапия за пациентите. Този подход подпомага децата и младежите в адаптацията към болничната среда, стимулира ги и подкрепя общото им емоционално и физическо възстановяване. Сесиите са и форма на психологическа подкрепа за справяне със страха, тревогата и болката на малките пациенти. Дългогодишната работа на фондацията в София и Пловдив сочи, че арт-сесиите вдъхновяват децата и стимулират креативността им, така както и силата и вярата им за справяне с болестта.

 

Клуб на нестопанските организации Търговище 

Проект: Да се учим чрез игра 

Сдружение Клуб НСО ще внедри патентован модел на програма за учене чрез игра – ЕЛЕМЕНТЪТ ИГРА®,  в партньорство с “Фондация за децата в риск по света”, за да подпомогне децата на възраст 2-6 години да развият социално-емоционалните, фините и общи моторни умения, със специфична цел да подобри уменията им за общуване и допълни знанията им по български език в с. Вардун, област Търговище. Този подход ще допринесе за равен старт на децата при започване на училище в по-големите населени места и тяхната по-бърза интеграция. Осигурените материали в рамките на проекта ще подкрепят провеждането на работилници с продължително обучение по тази система и след приключването му успешната практика ще бъде приложена в други населени места в областта.

 

Фондация Общност в помощ на зависимите

Проект: Всеки може, но не сам

Проектът е продължение на работата на организацията и надграждане на социалното предприятие, което те създадоха по време на първия си проект, подкрепен от Обществения борд през 2022 г. Тази година лекуващите се зависими в Терапевтичен център „Свети Илия”, Консултативен център и Преходно жилище в гр. Габрово, ще бъдат активно ангажирани чрез трудова терапия в подкрепа на възрастните хора и местните общности. С финансовата подкрепа на Обществения борд на Telus International те ще имат инструментите и средствата за придобиване на нови знания и умения в областта на градинарството и озеленяването, боядисването и декорирането и общите ремонти и поддръжка. Социалното предприятие ще предлага абонаментни услуги като част от устойчивото си развитие.

 

Фондация Живот със сколиоза

Проект: СколиХелп 2.0 

В рамките на проект „СколиХелп“, финансиран през 2022 г., в помощ на деца със сколиоза и техните родители, се верифицира нуждата от задълбочена работа върху създаване на подкрепяща среда за диагностицираните с това заболяване младежи и насърчаване на тяхната редовна рехабилитация. Според данни от Министерство на здравеопазването всяка година в България 1000 деца слагат корсети, а 300 имат нужда от операция. Най-засегнати са децата между 9-16 годишна възраст, като 80% от тях са момичета. СколиХелп 2.0 предвижда постигане на по-добра информираност за заболяването сред връстниците им и училищната среда като цяло чрез създаване на специализирано съдържание в една от най-популярните образователни платформи – Уча.се. В допълнение, ще продължат работата с деца в кабинет СколиХелп и ще проведат и разпространят безплатно два обучителни уебинара за родители. Фондацията организира международна конференция по темата в София на 29 юни, отворена за широката общественост и всеки, който желае може да се запознае с програмата тук и да се регистрира безплатно за участие.

 

През 2024 година фондацията на TELUS International Bulgaria отбелязва десет години от основаването си, като досега е подкрепила общо 171 проекта с над милион и половина лева. През изминалата година фондация „Обществен борд на TELUS International в България“ разпредели общо 170 000 лв. между 14 проекта, в подкрепа на над 120 000 души в страната. Следващата покана за кандидатстване ще бъде отворена тази есен и обявена тук, на Интернет страницата на фондацията.