Фондация BCause обявява конкурс за финансиране на малки проекти „Нашите родители“

10.07.2024 | Новини

Фондация „BCause: в помощ за благотворителността“ обявява конкурс „Нашите родители“. Целта му е да подкрепи граждански организации, които работят за доброто на възрастни хора над 65 години в затруднено материално положение, влошено здраве, самотноживеещи.

Срок за кандидатстване: 31.07.2024 г.

Конкурсът е в следните направления:

1. Достойни старини: помощ за ежедневни нужди

– домашни помощници

– медицински прегледи / базово медицинско обслужване

2. Активни старини: социализация и разнообразие на ежедневието

– връзка с други поколения

– културни и образователни занимания

Максимална сума на проектите – до 10 000 лв., като ще бъдат одобрени проекти на обща сума 60 000 лв.

Конкурсът не подкрепя закупуване на народни носии, подновяване на читалищна материална база, пътни за фестивали.

Режийните разходи за изпълнението на дейностите не бива да надхвърлят 15% от общата сума.

Допустими кандидати: организации, регистрирани в обществена полза, читалища, училища. Насърчава се включването на доброволци и привличането на други местни ресурси.

Критерии за одобрение: ясна идея и цел на проекта; добро познаване на целевата група – социален статус, потребности; реалистични дейности, график, резултати; реалистичен и обоснован бюджет; екип с ясно описани задачи в пряката работа с целевата група.

График:

8.07.2024 г. – обявяване на конкурса

31.07. – срок за подаване на проекти

12.08. – обявяване на одобрените проекти

12-15.08. – сключване на договори

Срок за изпълнение на проектите: от 3 до 5 месеца, като начална дата може да е през втората половина на август 2024 г.

Кандидатстването може да бъде само онлайн с изпращане на кратък формуляр, бюджетна таблица и обосновка на gb.es1720888926uacb@1720888926ycul1720888926

За въпроси: Людмила Атанасова, 0884-645 206; gb.es1720888926uacb@1720888926ycul1720888926

Средствата във Фонд „Нашите родители“ на фондация BCause се набират изцяло от дарители – компании и хора, които подкрепят тази кауза.
Фонд „Нашите родители“ на Фондация BCause

Фотография: Стана Гайдарова, фото кредит Каритас София