БДФ разработи Насоки за работа на НПО в областта на фондонабирането, комуникациите и партньорствата

29.03.2024 | Новини

През 2022 и 2023 г. БДФ организира три поредни издания на Менторска програма за НПО като част от проекта „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, осъществен с финансовата подкрепа на фонд „Активни граждани – България“. Целта на Менторската програма беше да повиши капацитета на участващите граждански организации в областта на партньорствата с бизнеса, фондонабирането и комуникациите.

Програмата бе отворена за участие на граждански организации от цялата страна със специален фокус върху по-малките НПО, които тепърва натрупват опит в тези области. При избора на организации се търсеше баланс както по отношение на експертизата и опита им, така и по отношение на населените места, в които те работят. За оценка на непосредствените нужди проведохме предварителна онлайн анкета със заявилите интерес, за да подготвим програмата така, че да отговаря в най-голяма степен на потребностите.

Във всеки един от трите цикъла на програмата, които продължиха по около три месеца, се включиха различен брой организации – между 9 в първото издание и 17 в третото. Общият брой на организациите, които станаха част от Менторската програма за НПО беше 39. Те бяха от 18 различни населени места в страната.

Всяко от изданията на Менторската програма включваше провеждането на три обучителни онлайн срещи в рамките на половин ден. Отделно участниците можеха да заявят и индивидуални менторски консултации за по-дълбочинно обсъждане на конкретни техни проблеми и специфични теми. Между модулите участниците получаваха задачи за домашна работа, за да тренират на практика наученото и получаваха подробна индивидуална обратна връзка от обучителите. Организациите, които бяха с много разнообразен профил, сфери на дейност и географско покритие, имаха възможност да споделят и обменят опит помежду си и да разкажат за успехите и трудностите си.

Темите на трите обучения бяха следните:

  • Дарителството: среда и практики
  • Фондонабиране за НПО: Пътна карта
  • Маркетинг и каузи: изграждане на публичен образ

След края на трите издания на Менторската програма за НПО екипът на БДФ подготви и публикува за свободен достъп три издания с Насоки за работа на НПО. Тяхното съдържание покрива трите по-горни теми на обученията. Те бяха създадени в помощ както на организациите, които бяха част от програмата, така и на други граждански организации, които искат да разширят или затвърдят знанията и уменията си в областта на изграждането на партньорства, фондонабирането и комуникациите.

Ето и линкове за сваляне и кратко представяне на книжките:

 Част 1 – Дарителството: среда и практики

Първата книжка с Насоки за работа на НПО поставя фокус върху спецификите на дарителската среда в България. В нея са представени данни от ежегодните анализи на БДФ за това колко и от кого се дарява, какви са мотивите на хората, компаниите и фондациите да даряват. Също така представя данни от проучванията, които разясняват какви са причините някои хора и фирми да не даряват и какви проблеми са срещнали. Така организациите, които набират средства могат да адресират тези негативни представи, очаквания или опит и да предприемат действия, за да изградят доверие у потенциалните дарители, да ги спечелят за свои съмишленици и хора, които да ги подкрепят финансово или по други начини.

Можете да разгледате и изтеглите книжката от тук: БДФ Менторска програма за НПО Насоки за работа на НПО – част 1

 

Част 2 – Фондонабиране за НПО: Пътна карта

Второто издание поставя фокус върху подготовката и конкретните стъпки, които да предприемем, за да успеем да изградим успешно партньорство и да привлечем представители на бизнеса или индивидуални дарители в помощ на нашата кауза. Какви са особеностите на фондонабирането от корпоративни и индивидуални дарители и как да превърнем едно партньорство в по-дългосрочно и позитивно, са част от темите, които са застъпени във втората книжка от Насоките. Опитахме се да обясним процеса стъпка по стъпка, за да води организациите в тяхната работа, дори и да нямат никакъв опит във фондонабирането.

Можете да разгледате и изтеглите книжката от тук: БДФ Насоки за работа на НПО Менторска програма за НПО – част 2

 

Част 3 – Маркетинг и каузи: изграждане на публичен образ

Третата и последна част от поредицата Насоки за работа на НПО, разработени от БДФ в рамките на Менторска програма за НПО, поставя фокус върху комуникациите и маркетинга за кауза. Как разказваме по увлекателен и пленяващ начин нашите истории? Кои са нашите ключови аудитории и как достигаме до тях – основни канали и инструменти за комуникация. Как поддържаме дигиталните ни канали и изграждаме положителния ни образ (нашия бранд)? И не на последно място – как да бъдем успешни при подготовката на кампания за фондонабиране? Това са ключовите теми, на които се спряхме в тази книжка и се надяваме тя да помогне на организациите да структурират за себе си и за организацията си важните процеси при планирането в областта на маркетинга и комуникациите.

Можете да разгледате и изтеглите книжката от тук: БДФ Насоки за работа на НПО Менторска програма за НПО – част 3

 

За проекта “Дарителски компас за устойчиви партньорства”

Множеството кризи, породени от COVID-19 пандемията, войната в Украйна, наводненията и други природни бедствия, показаха, че хората, бизнесът и останалите големи донори се мобилизират в условия на форсмажорни обстоятелства, но след това енергията се изтощава и подкрепата рязко спада. Ето защо БДФ като експертна организация инвестира още повече усилия в подкрепа на по-добрата колаборация между гражданските и дарителските организации.

В рамките на проекта „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, финансиран от Фонд „Активни граждани – България“ от една страна работихме в посока повишаване на капацитета на гражданските организации за намиране на съмишленици и дарители в новите условия. От друга страна подкрепяхме и развитието на капацитета на самите дарителски организации (фондации и компании), така че те не само да продължат да даряват, но да го правят осъзнали уроците, които кризите донесоха и прилагайки адекватни на новите нужди подходи: запазване на гъвкавост по отношение на сроковете за взимане на решения за подкрепа, ясно фокусиране на целите на дарителските програми, разширяване на обхвата на подкрепяните организации и др.