БДФ е подкрепящо рамо за всеки нов дарител

22.03.2024 | Бюлетин

Дарителството има дълбоки корени в българското общество и култура. Малко се знае например, че видният български историк, журналист, дипломат и писател Симеон Радев, известен най-вече с тритомника си „Строители на съвременна България“, е и председател на подобна на Българския дарителски форум (БДФ) организация от първата половина на миналия век, обединяваща най-големите фондации от онова време. Докато българските традиции са минавали през разривите на времето, то в Америка, в Западна Европа дарителството се е развивало и процъфтявало в различни форми с високи стандарти за прозрачност и голяма степен на доверие от страна както на държавата, така и на обществото.  

Преди 20 години Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ вече беше активен участник в Европейския център на фондациите и Съвета на фондациите в САЩ. Нашата организация се стремеше да служи като трансмисия на най-добрите практики в дарителството. В същото време в България имаше остра нужда от повишаване на доверието към даряването както от отделни лица, така и от страна на бизнеса. Най-големите български фондации разбираха потребността в българското общество да се чува гласът на дарителите, да могат те да говорят в един глас, високо и ясно с държавата. Имаше нужда също да се предотвратяват възможни злоупотреби и спекулации с дарителството, защото те рушат доверието към всички донорски организации. Днес са се позабравили вече тези случаи, но по онова време имаше фондации, които се занимаваха с внос и износ на алкохол, желязо и други суровини в мащаби, които дискредитираха „добрите“ дарители и дарителството. 

Тъкмо необходимостта от ясни етични норми и правила в дарителството е сред причините, извикали на живот БДФ преди две десетилетия.  В по-широк смисъл този акт е свързан със създаване на подкрепяща правна и обществена среда за дарителството и донорските организации, на прозрачност и доверие към дарителите и дарителството. Това от своя страна повишава социалния капитал в страната и разширява базата от индивидуални и институционални дарители, засилва социалната отговорност на бизнеса и така е от полза за всяка донорска организация. В същото време се въвеждат ясни правила и етични норми, които дарителските организации сами приемат и поддържат. 

Всичко това в голяма степен се случи. Фактите говорят сами по себе си: даряваните средства от индивидуални и корпоративни дарители расте всяка година; формите и начините на даряване са много по-разнообразни и улесняващи дарителството и функционирането на донорските организации.  

Разбира се, има още много работа. Успоредно с разрастването и укрепването на БДФ расте и нуждата от дарителска подкрепа в различни области на живота. 

Днес Дарителският форум е генератор и разпространител на добри практики, силен глас за разширяване на корпоративното дарителство и подкрепящо рамо за всеки нов дарител в България. От особено значение за нашата фондация е успешната комуникация с държавата, а тя се постига много по-лесно, когато има БДФ и когато нашият глас е част от общия глас на дарителите.  

Убеден съм, че Форумът ще продължи да бъде катализатор и двигател за развитието на дарителските организации в страната, особено на корпоративните дарители. Така ще увеличи многократно членската си база. Сигурен съм, че БДФ ще остане надежден партньор на донорските организации в Европа, САЩ и света и ще продължи да утвърждава дарителската култура, етика и доверие като важен елемент на социалния капитал на българското общество.